Информирай се
за последните събития
в нашата общност

COVID-19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19

ТУК

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

ТУК

Безопасност в мрежата – Държавна агенция за закрила на детето

ТУК