Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Конкурси

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

НОВ конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – футбол

Обява

Вижте целия документ

Удължаване на срока за подаване на оферти

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

удължаване на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – шахмат

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – английски език

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – фехтовка

Обява

Вижте целия документ

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

удължаване на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – Баскетбол

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – футбол

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – художествена гимнастика

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – лятна занималня

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – модерни танци

Обява

Вижте целия документ

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на ПС с протокол №19/01.09.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

Вид извънкласна дейност – карате

Обява

Вижте целия документ