Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Конкурси

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Английски език – интензивно обучение за възрастова група 6-7 г.

(4 пъти седмично по един учебен час и половина)

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Английски език – стандартно програма за възрастова група 6-12 г.

(2 пъти седмично по един учебен час и половина)

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Баскетбол

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Футбол

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Карате

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Модерни танци

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Шахмат

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Лятна занималня

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ

 

Обява за конкурс

На основание Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение на СОС №136/06.04.2017г. и решение на СОС № 118/15.03.2018 г. за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и решение на ПС с протокол № 12/17.04.2018 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 21. СУ “Христо Ботев”

I. Вид извънкласна дейност – Художествена гимнастика и балет

Срок за подаване на документите за участие в конкурса –

начална и крайна дата: от 11.06.2018 г. до 29.06.2018 г. в канцеларията на училището.

Процедурата за отваряне на пликовете на кандидатите ще се проведе на 02.07.2018 г. от 16.00 ч. до 18. 00 ч.

Обява

Вижте целия документ