Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

С цел да отговорим на новите изисквания за защита на лични данни и предвид отговорността на училището да работи в най-добрия интерес на децата и учениците, част от което е съблюдаването на принципа за поверителност, ние прилагаме модерна концепция за осъществяване на връзка между семейството и училището.

Убедени сме, че груповите родителски срещи са необходими за създаване на доверие и общностен дух, за информиране по въпроси, които засягат училищни политики и за обсъждане и вземане на съвместни решения. По правило тези родителски срещи се провеждат от класния ръководител до три пъти през учебната година.

За информиране относно резултатите от обучението на ученика, както и за личната среща с преподавателя е утвърден ежеседмичен график за индивидуално консултиране.

Консултацията с учителя е персонална среща, която осигурява ежеседмичен достъп на родителя до конкретна информация за неговото дете, изключваща неудобства като дълго чакане и коментиране на конфиденциални данни пред трети лица.

Графикът за консултации на учителите може да намерите ТУК.