Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Срещата с учителите на групите за предучилищна подготовка ще се проведе на 04.09.2018 г. от 18.00 ч.

Срещата с класните ръководители на I клас ще се проведе на
04.09.2018 г. от 18.00 ч.

Срещата с класните ръководители на V клас ще се проведе на
12.09.2018 г. от 18.00 ч.

Срещата с класните ръководители на VIII клас ще се проведе на
12.09.2018 г. от 18.00 ч.

Информация за кабинетите на учителите и класните ръководители ще получите в деня на срещата.