Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

На 04.09.2019 г., от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи с класните ръководители на:

♦ Предучилищни групи
♦ I клас
♦ V клас
♦ VIII клас