Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Заповядайте на родителска среща на 18.03.2019 г., понеделник, която ще се проведе в следния формат:

  ♥ от 15.00 ч. до 18.00 ч. - индивидуална консултация с преподавателите на класа, в техните кабинети;

  ♥ от 18.00 ч. - обща среща с класния ръководител.