Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Запознайте се с класния ръководител и с условията за обучение в 21. СУ на 4 септември от 18.00 ч.

Кабинетите ще бъдат обявени на 4 септември на входа на училището.