Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи / Предучилищни групи

Запознайте се с учителите на групите и с условията за обучение и възпитание в 21. СУ на 8 септември от 18.00 ч.