Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи / Други

Каним родителите на учениците от II и VI клас на родителска среща на 4 септември от 18.00 ч. в кабинетите на класните ръководители за уточняване на избираемите учебни часове за учебната 2017-2018 година.