Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителска среща

Уважаеми родители, заповядайте на родителска среща на 3 април, понеделник!

За целите на ефективната и индивидуализирана комуникация със семейството, родителската среща ще бъде проведена във формат на индивидуални консултации с класните ръководители и учителите в интервала от 15.30 до 19.00 ч.

Може да зададете своите въпроси и да получите обратна връзка от класния ръководител и учителите на вашите деца като ги посетите в кабинета им.

Разположението на кабинетите може да видите ТУК, както и на всеки етаж от училището.

Денят на отворените врати

otv vrati
Ден на отворените врати за I - IV клас в 21-во училище.
Отворени сме за новите идеи, за позитивното мислене и за добрите примери в общуването!

Участие в Национален конкурс

nikol kitanoval
Поощрителна награда за Никол Китанова, 6 клас, за участието и в Национален конкурс за приложно изкуство, категория "авторизирана приказка". Вдъхновени сме!