Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Самостоятелна форма

Правила за организиране на обучението и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Вижте целия документ

Заповед за утвърждаване на Правила за организиране на обучението и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

Вижте целия документ

Заявление за участие в изпитна сесия за ученици над 14 години

Вижте целия документ