Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни работи

График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2017/2018 година

Заповед N 48/18.09.2017 г.

Вижте целия документ