Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни работи

График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2020/2021 година

Заповед № 55/01.10.2020 г.

Вижте целия документ