Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни работи

График за провеждане на класни работи през втори срок на учебната 2016/2017 година

Заповед N 531/09.02.2017 г.

Вижте целия документ