Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
през първи срок на учебната 2019/2020 година 

           Преподавател      

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеждане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

14.30 - 15,15

дирекцията

2. Росица Стоянова

Заместник-директор

География и икономика

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

27 к

34 к

3. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

27 к

37 к

4. Емил Абрамович

Ръководител направление -ИКТ

Информатика

Информационни технологии

Сряда

14,30 - 15,15

Понеделник

13,30 - 14,30

26 к

5. Вергиния Николова

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

6. Елена Янакиева

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

7. Елка Вълкова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

8. Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап – І а клас

Петък

12,00 – 12,30

Понеделник

12,45 – 13,20

4 к

9. Васил Младенов

Учител

Начален етап – І б клас

Петък

12,00 – 12,30

Понеделник

12,45 – 13,20

5 к

10. Боряна Стоилова

Учител

Начален етап – ІІ а клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

18 к

11. Юлияна Каменова

Старши учител

Начален етап IІ б клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

17 к

12. Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап IІ в клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

2 к

13. Татяна Демирева

Старши учител

Начален етап IІІ а клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

1 к

14. Настя Арнаутска

Старши учител

Начален етап IІІ б

клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

3 к

15. Емилия Пейчева

Старши учител

Начален етап IІІ в клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

13 к

16. Даниела Хараламбиева

Старши учител

Начален етап ІV а клас

Вторник

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

14 к

17. Елка Кръстева

Старши учител

Начален етап ІV б клас

Вторник

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

15 к

18. Дора Бешева

Старши учител

Начален етап IV в клас

Вторник

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

16 к

19. Магдалена Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Сряда

13,40 -14,25

Понеделник

13,30 – 14,15

51 к

20. Албена Димова

Учител

Български език и литература

Вторник

13,30 -14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

27 к

21. Здравка Димитрова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

44 к

22. Кремена Колева

Учител

Български език и литература

Вторник

13,30 -14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

5 к

23. Николета Колева

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14,30 -15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

46 к

24. Петина Тонева

Учител

Английски език

Вторник

12,40 – 13,25

Понеделник

14,30 – 15,15

43 к

25. Мария   Иванова

Учител

Английски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

29 к

26. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

32 к

27. Росица Николова

Старши учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

42 к

28. Димитринка Икономова

Учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

11,50 – 12,35

43 к

29. Николета Грънчарова

Учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

47 к

30. Ивет Янкова

Учител

Испански език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

41 к

31. Иванка Марашева

Старши учител

Математика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

31 к

32. Маргарита Караджова

Старши учител

Математика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

40 к

33. Диана   Костова

Главен учител

Информационни технологии

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

33 к

34. Ивелина Ситнилска

Учител

Математика

Информационни

технологии

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник    

13,30 – 14,25

25 к

35. Борис Стефанов

Учител

Физика

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,25

53 к

36. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

11,40 – 12,25

52 к

37. Мила Андонова

Учител

Биология и здравно образование; география и икономика

Сряда

Четвъртък

14,30 – 15,15

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

39 к

38. Стефани Нешева

Учител

История и

Цивилизация; география и икономика

Сряда

14,25 - 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

54 к

39. Детелин Аврамов

Старши учител

История и цивилизация

Сряда

14,25 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

28 к

40. Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Сряда

14,25 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

30 к

41. Боряна   Василева

Старши учител

Изобразително изкуство

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

38 к

42. Малина Трайкова

Учител

Изобразително изкуство; технологии и предприемачество

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

38 к

43. Адриан   Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

ГФС

44. Боряна Ковчезлиева

Учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

45. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

46. Анна-Мария Въртовска

Учител

Музика

Вторник

13,30 – 14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

19 к

47. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

14,30 - 15,15

Вторник

8,55 – 9,40

24 к