Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
Първи срок на учебната 2017/2018 година

           Преподавател      

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеж

дане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Петък

14,30 - 15,30

Петък

16.30-17,30

дирекцията

2. Росица  Стоянова

Заместник-директор

География и икономика

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30- 15,30

27 к

34 к

3. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Петък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30- 15,30

27 к

37 к

4. Емил Абрамович

Ръководител направление -,,Информационни и комуникационни технологии“

Информатика
Информационни технологии

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30- 15,30

26 к

5. Виолина Кръстева

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

6.  Елка Вълкова

Старши учител

Подготвителна група – 6 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

7.  Снежина Маринова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

8. Татяна Демирева

Старши учител

Начален  етап – І а клас

Четвъртък

11,50 – 12,25

Понеделник

12,45 – 13,20

1 к

9.  Настя Арнаутска

Старши учител

Начален  етап – І б клас

Сряда

12,30 – 13,05

Понеделник

12,45 – 13,20

3 к

10.  Емилия Пейчева

Старши учител

Начален  етап – І в клас

Вторник

11,50 – 12,25

Понеделник

12,45 – 13,20

13 к

11.Даниела     Хараламбиева

Старши учител

Начален  етап  IІ а клас

Четвъртък

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

14 к

12. Радостина Димитрова

Учител

Начален  етап  IІ б клас

Сряда

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

15 к

13.    Дора Бешева

Старши учител

Начален  етап  IІ в клас

Четвъртък

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

16 к

14.  Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап  IІІ а

 клас

Петък

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

4 к

15.  Васил Младенов

Учител

Начален етап  IІІб  клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

5 к

16.  Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап ІV а  клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

2 к

17.   Юлияна Каменова

Учител

Начален  етап IV б клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

17 к

18. Магдалена Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Петък

13,30 – 14,15

Понеделник

13,30 – 14,15

51 к

53 к

19. Емилия Кацарска

Старши учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

45 к

20. Здравка Димитрова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

44 к

21. Донка Андреева

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

51 к

22.  Петина Тонева

Учител

Английски език

Понеделник

12,45 – 13,25

Понеделник

14,30 – 15,15

43 к

23.  Мария  Иванова

Учител

Английски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

29 к

24.  Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Сряда

14,30 -  15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

32 к

25.  Росица Николова

Старши учител

Английски език

Четвъртък

14,30 -  15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

42 к

26. Димитринка Икономова

Учител

Английски език

Четвъртък

13,30 – 14,15

Понеделник

12,30 – 13,15

43 к

27. Николета Грънчарова

Учител

Английски език

Четвъртък

14,30 -  15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

47 к

28.  Деница Александрова

Учител

Испански език

Четвъртък

14,30 -  15,15

Понеделник

 

41 к

29.  Десислава Петкова

Учител

Немски език

Сряда

14,25 – 15,10

Четвъртък

13,30 -14,25

41 к

30. Иванка Марашева

Старши учител

математика

Петък

14,25 – 15,10

Понеделник

14,30 – 15,15

31 к

31.  Маргарита Караджова

Старши учител

математика

Сряда

13,30 – 14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

40 к

32.  Диана  Костова

Главен учител

Информационни технологии

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

33 к

33. Даниел Дилов

Учител

Математика
Информационни технологии

Вторник

13,40 – 14,25

Четвъртък

13,30 -14,25

25 к

34. Борис Стефанов

Учител

Физика

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

53 к

35. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда;
Физика и астрономия

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

52 к

36. Цветелина Иванова

Учител

Биология и здравно образование

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

39 к

37. Мила Андонова

Учител

География и икономика; биология и здравно образование

Вторник

Сряда

13,40 -14,25

13,40 -14,25

Понеделник

14,30 – 15,15

27 к

38. Детелин Аврамов

Старши учител

История и  цивилизация

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

28 к

39.  Стефани Нешева

Учител

История и цивилизация; география и икономика

Четвъртък

Сряда

13,40 -14,25

13,40 -14,25

Понеделник

14,30 – 15,15

54 к

40.  Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

30 к

41.  Боряна  Василева

Старши учител

Изобразително изкуство

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

38 к

42.  Адриан  Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

13,40 -14,25

Понеделник

13,30 – 14,15

ГФС

43.  Боряна Ковчезлиева

Учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

ГФС

44. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

45. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

13,30 - 14,25

Сряда

9,50 -10,35

24 к