Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
Втори срок на учебната 2016/2017 година

               Преподавател       

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеждане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

30 каб.

2. Росица  Стоянова

Заместник-директор

География и икономика

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

27 каб.

3. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

27 каб.

4. Виолетка  Муканска

Старши учител

Подготвителна група

Понеделник

13,00 – 13,30

12 каб.

5. Михаела Пашова

Детски учител

Подготвителна група

Понеделник

13,00 – 13,30

11 каб.

6. Елка Вълкова

Старши учител

Подготвителна група

Понеделник

13,00 – 13,30

7 каб.

7. Снежина Маринова

Детски учител

Подготвителна група

Понеделник

13,00 – 13,30

7 каб.

8.  Даниела Хараламбиева

Старши учител

Начален  етап – І а клас

Вторник

12,30 – 13,05

Понеделник

12,30 -  13,05

14 каб.

9. Цветана  Манасиева

Учител

Начален  етап – І б клас

Вторник

11,40 – 12,10

Понеделник

12,30 -  13,05

15 каб.

10.  Дора Бешева

Старши учител

Начален  етап – І в клас

Петък

12,45 – 13,30

Понеделник

12,30 -  13,05

16 каб.

11. Глория Кючукова

Старши учител

Начален  етап  IІ а клас

Петък

11,45 – 12,30

Понеделник

12,40 -  14,00

4 каб.

12.   Васил Младенов

Учител

Начален  етап  IІ б клас

Петък

12,30 – 13,05

Понеделник

12,30 -  13,05

5 каб.

13.  Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап  IІІ а клас

Вторник

12,40 – 13,20

Понеделник

13,30 -  14,10

2 каб.

14.  Юлияна Каменова

Учител

Начален етап  IІІ б  клас

Вторник

12,40 – 13,20

Понеделник

13,30 -  14,10

17 каб.

15.  Катя Гогова

Старши учител

Начален етап ІV а  клас

Сряда

13,30 – 14,10

Понеделник

13,30 -  14,10

1 каб.

16.  Настя Арнаутска

Учител

Начален  етап IV б клас

Сряда

13,30 – 14,10

Понеделник

13,30 -  14,10

3 каб.

17. Магдалена Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

51 каб.

18. Емилия Кацарска

Старши учител

Български език и литература

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

45 каб.

19. Ралица Атанасова

Учител

Български език и литература

Четвъртък

13,40 – 14,25

Понеделник

14,30 – 15,15

53 каб.

20. Донка Христова

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

53 каб.

21. Маргарита Караджова

Старши учител

Английски език

Математика

Сряда

13,30 – 14,10

Понеделник

13,40 – 14,25

13 каб.

22. Петина Тонева

Учител

Английски език

Сряда

13,30 – 14,10

Понеделник

14,30 – 15,15

43 каб.

23. Мария  Иванова

Учител

Английски език

Сряда

14,35 – 15,20

Понеделник

13,40 – 14,25

29 каб.

24. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Петък

12,45 - 13,30

Понеделник

14,30 – 15,15

32 каб.

25. Росица Николова

Старши учител

Английски език

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

42 каб.

26. Деница Александрова

Учител

Испански език

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

41 каб.

27. Десислава Петкова

Учител

Немски език

Четвъртък

13,40 – 14,25

Вторник

13,40 – 14,25

41 каб.

28. Иванка Марашева

Старши учител

математика

Петък

14,25 – 15,10

Понеделник

14,30 – 15,15

31 каб.

29. Диана  Костова

Главен учител

Информатика

ИТ

Сряда

14,00 – 15,00

Понеделник

14,30 – 15,15

33 каб.

30. Румяна Софрониева

Главен учител

Математика

ИТ

Петък

13,45 – 14,30

Понеделник

14,30 – 15,15

40/25 каб.

31. Марияна Делинешева

Учител

Математика

Физика

Четвъртък

14,00 – 15,00

Понеделник

13,40 – 14,25

54 каб.

32. Емил Абрамович

РКК

Информатика

ИТ

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

26 каб.

33. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и

Физика

Сряда

14,35 – 15,20

Понеделник

13,40 – 14,25

52 каб.

34. Михалина Господинова

Старши учител

Биология

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

39 каб.

35. Мила Андонова

Учител

География и икономика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

27 каб.

36. Детелин Аврамов

Старши учител

История и  цивилизация

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

28 каб.

37.  Пламен Янков

Учител

История и

цивилизация

Петък

14,00 – 15,00

Понеделник

13,40 – 14,25

28 каб.

38.  Валентин Христов

Философски цикъл

Сряда

14,30 – 15,15

Вторник

9,50 – 10,35

30 каб.

39.  Боряна  Василева

Старши учител

Изобразително изкуство

Четвъртък

13,40 – 14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

38 каб.

40.  Адриан  Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

Физк. салон

41.  Илона Кирякова

Старши учител

Физическа култура и спор

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

Физк. салон

42. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

Физк. салон

43. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

14,30 – 15,15

Четвъртък

14,30 – 15,15

24 каб.

44. Стефани Нешева

Учител

История и  цивилизация

Петък

13,40 – 14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

32 каб.