Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
през втори срок на учебната 2019/2020 година 

           Преподавател      

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеж

дане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

14.30 - 15,15

дирекцията

2. Росица Стоянова

Заместник-директор

География и икономика

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

27 к

34 к

3. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

27 к

37 к

4. Емил Абрамович

Ръководител направление -ИКТ

Информатика

Информационни технологии

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,30 - 14,30

26 к

5. Вергиния Николова

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

-

-

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

6.   Елена Янакиева

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

-

-

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

7.   Елка Вълкова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

-

-

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

8.   Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап – І а клас

Петък

11,50 – 12,30

Понеделник

12,45 – 13,20

4 к

9. Васил Младенов

Учител

Начален етап – І б клас

Четвъртък

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

5 к

10. Боряна Стоилова

Учител

Начален етап – ІІ а клас

Четвъртък  

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

18 к

11. Юлияна Каменова

Старши учител

Начален етап   IІ б клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

17 к

12. Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап   IІ в клас

Вторник

12,45 – 13,25

Понеделник

12,45 – 13,25

2 к

13. Татяна Демирева

Старши учител

Начален етап   IІІ а клас

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

1 к

14. Настя Арнаутска

Старши учител

Начален етап IІІ б

клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

3 к

15. Емилия Пейчева

Старши учител

Начален етап IІІ в клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

13 к

16. Даниела Хараламбиева

Старши учител

Начален етап ІV а клас

Четвъртък

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

14 к

17. Елка Кръстева

Старши учител

Начален етап ІV б клас

Сряда

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

15 к

18. Дора Бешева

Старши учител

Начален етап   IV в клас

Сряда

13,40 – 14,20

Понеделник

13,40 – 14,20

16 к

19. Магдалена Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Петък

14,30 -15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

51 к

20. Здравка Димитрова

Учител

Български език и литература

Петък

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

45 к

21. Ралица Атанасова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

44 к

22. Иван Маринов

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

46 к

23. Петина Тонева

Учител

Английски език

Понеделник

12,45 – 13,25

Понеделник

14,30 – 15,15

43 к

24. Мария   Иванова

Учител

Английски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

29 к

25. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Сряда

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

32 к

26. Росица Николова

Старши учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

42 к

27. Димитринка Икономова

Старши учител

Английски език

Петък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

43 к

28. Николета Грънчарова

Учител

Английски език

Четвъртък

Сряда

14,30 - 15,15

13,40 – 14,20

Понеделник

14,30 – 15,15

47 к

29. Ивет Янкова

Учител

Испански език

Петък

14,30 - 15,15

Понеделник

12,45 – 13,30

41 к

30. Иванка Марашева

Старши учител

Математика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

31 к

31. Маргарита Караджова

Старши учител

Математика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

40 к

32. Диана   Костова

Главен учител

Информационни технологии

Четвъртък  

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

33 к

33. Ивелина Ситнилска

Учител

Математика

Информационни

технологии

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

25 к

34. Борис Стефанов

Учител

Физика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

11,50 – 12,35

53 к

35. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

09,40 – 10,25

52 к

36. Мила Андонова

Учител

Биология и здравно образование; география и икономика

Сряда

Петък

14,30 – 15,15

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

39 к

37. Стефани Нешева

Учител

История и

Цивилизация; география и икономика

Сряда

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

54 к

38. Детелин Аврамов

Старши учител

История и цивилизация

Сряда

14,25 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

28 к

39. Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

30 к

40. Боряна   Василева

Старши учител

Изобразително изкуство

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

12,45 – 13,30

38 к

41. Малина Трайкова

Учител

Изобразително изкуство; технологии и предприемачество

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

42 к

42. Адриан   Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

43. Боряна Ковчезлиева

Учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

44. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

45. Анна-Мария Въртовска

Учител

Музика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

24 к

46. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Петък

13,30 - 14,15

Четвъртък

11,45 – 12,30

24 к