Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
Втори срок на учебната 2017/2018 година

           Преподавател      

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеж

дане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Петък

14,30 - 15,30

Петък

16.30-17,30

дирекцията

2. Росица Стоянова

Заместник-директор

География и икономика

Петък

13,30 - 15,00

Понеделник

13,30- 15,30

27 к

34 к

3. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30- 15,30

27 к

37 к

4. Емил Абрамович

Ръководител направление -,,Информационни и комуникационни технологии“

Информатика

Информационни технологии

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,30- 14,25

26 к

5. Виолина Кръстева

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

Петък

11,30 – 12,00

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

6. Елка Вълкова

Старши учител

Подготвителна група – 6 годишни

Петък

11,30 – 12,00

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

7. Снежина Маринова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

Петък

11,30 – 12,00

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

8. Татяна Демирева

Старши учител

Начален етап – І а клас

Вторник

12,30 – 13,05

Понеделник

12,45 – 13,20

1 к

9. Настя Арнаутска

Старши учител

Начален етап – І б клас

Вторник

12,30 – 13,05

Понеделник

12,45 – 13,20

3 к

10. Емилия Пейчева

Старши учител

Начален етап – І в клас

Сряда

11,50 – 12,25

Понеделник

12,45 – 13,20

13 к

11. Даниела Хараламбиева

Старши учител

Начален етап IІ а клас

Четвъртък

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

14 к

     12. Радостина Димитрова

Учител

Начален етап IІ б клас

Сряда

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

15 к

13. Дора Бешева

Старши учител

Начален етап IІ в клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

16 к

14. Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап IІІ а

клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

4 к

15. Васил Младенов

Учител

Начален етап IІІб клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

5 к

16. Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап ІV а клас

Четвъртък

11,50 – 12,30

Понеделник

13,40 – 14,20

2 к

17. Юлияна Каменова

Учител

Начален етап IV б клас

Вторник

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

17 к

      18. Магдалена     Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Петък

13,30 – 14,15

Понеделник

13,30 – 14,15

51 к

53 к

19. Емилия Кацарска

Старши учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

45 к

20. Здравка Димитрова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

44 к

21. Донка Андреева

Учител

Български език и литература

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

51 к

22. Петина Тонева

Учител

Английски език

Понеделник

12,45 – 13,30

Понеделник

14,30 – 15,15

43 к

23. Мария Иванова

Учител

Английски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

29 к

24. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Сряда

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

32 к

25. Росица Николова

Старши учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

42 к

      26. Димитринка   Икономова

Учител

Английски език

Сряда

13,30 – 14,15

Понеделник

12,30 – 13,15

43 к

      27. Николета   Грънчарова

Учител

Английски език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

47 к

      28. Мирослав Александров

Учител

Испански език

Четвъртък

14,30 - 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

41 к

29. Десислава Петкова

Учител

Немски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 -14,25

41 к

30. Иванка Марашева

Старши учител

математика

Петък

14,25 – 15,10

Понеделник

14,30 – 15,15

31 к

      31. Маргарита   Караджова

Старши учител

математика

Четвъртък

13,30 – 14,15

Понеделник

14,30 – 15,15

40 к

32. Диана Костова

Главен учител

Информационни технологии

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

33 к

33. Даниел Дилов

Учител

Математика

Информационни

технологии

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 -14,25

25 к

34. Борис Стефанов

Учител

Физика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

08,50 – 09,35

53 к

35. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда;

Физика и астрономия

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

52 к

   36. Владимир
   Стефанов

Учител

Биология и здравно образование

Петък

14,40 – 15,15

Четвъртък

09,00 – 09,50

39 к

37. Мила Андонова

Учител

География и икономика; биология и здравно образование

Сряда

14,30 -15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

27 к

38. Детелин Аврамов

Старши учител

История и цивилизация

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

28 к

39. Стефани Нешева

Учител

История и

Цивилизация; география и икономика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

54 к

40. Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

30 к

41. Боряна Василева

Старши учител

Изобразително изкуство

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

38 к

42. Адриан Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

ГФС

     43. Боряна Ковчезлиева

Учител

Физическа култура и спор

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

44. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

ГФС

45. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

14,30 - 15,15

Сряда      

9,50 -10,35

24 к