Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на изпити за отпределяне на срочна оценка юли - 2018/2019 учебна година ТУК

График за провеждане на поправителни изпити юли - 2018/2019 учебна година ТУК