Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на поправителни изпити за ученици от прогимназиален етап на основна образователна степен - V - VІІ клас  ТУК

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст - ХІІ клас  ТУК

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст и ученици, навършили 16 години ТУК