Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за ученици, завършили 16 години ТУК

График за провеждане на приравнителни изпити ТУК