Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на септемврийска изпитна сесия - 2017/2018 учебна година ТУК

График за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка (ученици от гимназиален етап - VІІІ -ХІ клас)  ТУК

График за провеждане на поправителни изпити за ученици от прогимназиален етап на основна образователна степен - V - VІІ клас  ТУК

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст - ХІІ клас  ТУК