Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на октомврийска изпитна сесия - 2017/2018 учебна година ТУК