Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на поправитлни изпити, приравнителни изпити и изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение септември - 2018/2019 учебна година ТУК