Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение декември - 2018/2019 учебна година ТУК

График за провеждане на приравнителни изпити декември - 2018/2019 учебна година ТУК