Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

Декемврийска изпитна сесия ТУК