Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение февруари - 2018/2019 учебна година ТУК