Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение (за ученици в задължителна училищна възраст) май - 2018/2019 учебна година ТУК

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение май - 2018/2019 учебна година ТУК