Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - ІІ срок 2018/2019 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Боряна Стоилова

Технологии

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Околен свят

Боряна Стоилова

2

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Физическо

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

3

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

4

Физическо

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

5

Час на класа

Боряна Стоилова

Информационн ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Български език

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

2

Математика

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Физическо

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

3

Технологии

Юлияна Каменова

Физическо

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

4

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

Български език

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Околен свят

Юлияна Каменова

5

Час на класа

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Физическо

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Физическо

Петя Крачунова

2

Изобразително

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Околен свят

Петя Крачунова

3

Български език

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Информационн ИУЧ

Ивелина Ситнилска

4

Спортни

Боян Златев

Български език

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

5

Час на класа

Петя Крачунова

Технологии

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Татяна Демирева

Изобразително

Татяна Демирева

Изобразително

Татяна Демирева

Физическо

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

2

Физическо

Татяна Демирева

Спортни

Настя Арнаутска

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Технологии

Татяна Демирева

3

Английски език

Петина Тонева

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Татяна Демирева

4

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева а

Английски език

Петина Тонева

Музика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Околен свят

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Музика

Татяна Демирева

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

Изобразително

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

2

Математика

Настя Арнаутска

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

3

Музика

Настя Арнаутска

Технологии

Настя Арнаутска

Околен свят

Настя Арнаутска

Спортни

Настя Арнаутска

Английски език

Петина Тонева

4

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Физическо

Настя Арнаутска

5

Час на класа

Настя Арнаутска

Физическо

Настя Арнаутска

Английски език

Петина Тонева

Български език

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

2

Български език

Емилия Пейчева

Изобразително

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

3

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Технологии

Емилия Пейчева

4

Музика

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Околен свят

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

5

Час на класа

Емилия Пейчева

Английски език

Петина Тонева

Изобразително

Емилия Пейчева

Физическо

Емилия Пейчева

Английски език

Петина Тонева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Даниела

Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина

Тонева

Компютърно

Даниела

Хараламбиева

Музика

Даниела

Хараламбиева

Технологии

Даниела

Хараламбиева

2

Български език

Даниела Хараламбиева

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

ЧП

Даниела Хараламбиева

ЧО

Даниела Хараламбиева

Спортни

Боян Златев

3

ЧО

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

Физическо

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Даниела Хараламбиева

4

Изобразително

Даниела Хараламбиева

Физическо

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

5

Английски език

Петина Тонева

Български език

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Изобразително

Даниела Хараламбиева

6

Час на класа

Даниела Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Даниела Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Елка Кръстева

Физическо

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Технологии

Елка Младенова

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

2

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

ЧО

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

3

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Физическо

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Физическо

Елка Кръстева

4

Изобразително

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Елка Кръстева

5

ЧО

Елка Кръстева

Музика

Елка Кръстева

ЧП

Елка Кръстева

Компютърно

Васил Младенов

Български език

Елка Кръстева

6

Час на класа

Елка Кръстева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Изобразително

Елка Кръстева

Спортни

Боян Златев

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

2

Български език

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Компютърно

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

3

Спортни

Боян Златев

Английски език

Петина Тонева

ЧП

Дора Бешева

ЧО

Дора Бешева

Физическо

Дора Бешева

4

ЧО

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

5

Изобразително

Дора Бешева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

6

Час на класа

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

Физическо

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

2

Математика

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Домашен бит

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

Първи чужд език

Петина Тонева

3

ЧП

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

Изобразително

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

4

Първи чужд език

Петина Тонева

Музика

Глория Кючукова

Математика Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

5

Физическо

Глория Кючукова

ЧО

Глория Кючукова

Изобразително

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Физическо

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧП

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Домашен бит

Васил Младенов

2

Първи чужд език

Петина Тонева

Математика

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

3

Математика

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Математика ЗИП

Васил Младенов

4

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

5

Физическо

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

Физическо

Васил Младенов

Информационн ЗИП

Ив. Ситнилска

Спортни

Боряна Ковчезлиева

6

Час на класа

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационн ИУЧ

Диана Костова

ЧП

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Български език

Магдалена Ерменкова

Български език

Магдалена Ерменкова

2

История

Стефани Нешева

ЧП

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Технологии

Стефани Нешева

Математика

Ивелина Ситнилска

3

Изобразително

Боряна Василева

Английски ИУЧ

Росица Николова

Математика

Ивелина Ситнилска

Технологии

Стефани Нешева

Физическо

Адриан Стоев

4

Изобразително

Боряна Василева

Математика

Ивелина Ситнилска

Музика

Теодор Димитров

История

Стефани Нешева

География

Стефани Василева

5

Английски ИУЧ

Росица Николова

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Информационни

Диана Костова

6

ЧП

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски език

Росица Николова

Математика

Ивелина Ситнилска

Физическо

Адриан Стоев

7

Час на класа

Стефани Нешева

Спортни

Адриан Стоев

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително

Боряна Василева

Технологии

Стефани Нешева

Математика

Ивелина Ситнилска

Физическо

Адриан Стоев

Математика

Ивелина Ситнилска

2

Изобразително

Боряна Василева

Математика

Ивелина Ситнилска

Математика

Ивелина Ситнилска

Информационн ИУЧ

Диана Костова

География

Стефани Нешева

3

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Математика ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

Технологии

Стефани Нешева

4

ЧП

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

История

Стефани Нешева

Спортни

Адриан Стоев

Български език

Албена Димова

5

Български език

Албена Димова

Български език

Албена Димова

История

Стефани Нешева

ЧП

Мила Андонова

Български език

Албена Димова

6

Час на класа

Албена Димова

Български език

Албена Димова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Информационни

Диана Костова

7

Физическо

Адриан Стоев

Английски език

Димитрина Икономова

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии

Стефани Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

Изобразително

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

2

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Изобразително

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

ЧП

Петранка Гавазка

3

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Николета Колева

Немски език ИУЧ

Десислава Петкова

Английски език

Димитрина Икономова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

4

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Български език

Донка Христова Андреева

Български език

Донка Христова Андреева

5

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

Информационни

Диана Костова

История

Стефани Нешева

Български език

Николета Колева

6

Български език

Николета Колева

Английски език

Димитрина Икономова

География

Стефани Нешева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Технологии

Стефани Нешева

7

Час на класа

Николета Колева

Спортни

Боряна Ковчезлиева

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Магдалена Ерменкова

Математика

Маргарита Караджова

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

2

Математика

Маргарита Караджова

Технологии

Стефани Нешева

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

3

Технологии

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

4

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Магдалена Ерменкова

5

ЧП

Петранка Гавазка

Английски език

Димитрина Икономова

ЧП

Петранка Гавазка

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Български език

Магдалена Ерменкова

6

Информационни

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

Изобразително

Боряна Василева

Физическо

Боряна Ковчезлиева

7

Час на класа

Боряна Ковчезлиева

Изобразително

Боряна Василева

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Здравка Димитрова

Информационни

Диана Костова

Физика

Борис Стефанов

Български език

Здравка Димитрова

2

Химия

Петранка Гавазка

Физическо

Адриан Стоев

Биология

Мила Андонова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Технологии

Боряна Василева

3

Български език

Здравка Димитрова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Маргарита Караджова

4

Физическо

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Димитрина Икономова

Изобразително

Боряна Василева

Английски език

Димитрина Икономова

5

История

Стефани Нешева

Математика

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

Български език

Здравка Димитрова

Спортни

Адриан Стоев

6

История

Стефани Нешева

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Здравка Димитрова

География

Мила Андонова

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Биология

Мила Андонова

География

Мила Андонова

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

Технологии

Боряна Василева

Английски език

Димитрина Икономова

2

География

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова

Математика

Маргарита Караджова

3

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Физическо

Боян Златев

Български език

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

4

Български език

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

Информационни

Диана Костова

Физическо

Боян Златев

5

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Спортни

Боян Златев

6

Изобразително

Боряна Василева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Биология

Мила Андонова

История

Стефани Нешева

Физика

Борис Стефанов

7

Час на класа

Мила Андонова

История

Стефани Нешева

Физика

Борис Стефанов

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

2

Английски език

Елена Пехливанска

Спортни

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

3

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

4

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Физическо

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Емилия Кацарска

5

Философия

Валентин Христов

Физическо

Боян Златев

Български език

Емилия Кацарска

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Емилия Кацарска

6

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Информационни

Емил Абрамович

Мотивация ИУЧ

Валентин Христов

Английски език

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Боян Златев

Мотивация ИУЧ

Валентин Христов

Български език

Емилия Кацарска

Изобразително

Боряна Василева

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Николета Колева

Математика

Ивелина Ситнилска

Български език

Николета Колева

Информационни

Емил Абрамович

Английски език

Николета Грънчарова

2

Български език

Николета Колева

Български език

Николета Колева

Философия

Валентин Христов

Изобразително

Боряна Василева

Английски език

Николета Грънчарова

3

Английски език

Николета Грънчарова

Спортни

Адриан Стоев

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

4

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Физическо

Адриан Стоев

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Николета Грънчарова

5

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Въведение ИУЧ

Мила Антонва Андонова

6

Физическо

Адриан Стоев

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Математика

Ивелина Ситнилска

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Николета Грънчарова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

Философия

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

Английски език

Мария Иванова

2

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

География

Мила Андонова

3

Английски език

Мария Иванова

Физическо

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Английски език

Мария Иванова

География

Мила Андонова

4

Английски език

Мария Иванова

Спортни

Боян Златев

Информационни

Емил Абрамович

Музика

Теодор Димитров

Математика

Иванка Марашева

5

Испански език

Десислава Павлова

Физика

Борис Стефанов

Физическо

Боян Златев

Биология

Владимир Стефанов

Физика

Борис Стефанов

6

Испански език

Десислава Павлова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

Биология

Владимир Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Математика

Иванка Марашева

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Биология

Владимир Стефанов

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

География

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Физика

Борис Стефанов

2

Физика

Борис Стефанов

Английски език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

Български език

Емилия Кацарска

Английски език

Мария Иванова

3

Физика

Борис Стефанов

Немски език

Десислава Петкова

Математика

Иванка Марашева

История

Детелин Аврамов

Биология

Владимир Стефанов

4

Информационни

Диана Костова

Немски език

Десислава Петкова

История

Детелин Аврамов

География

Мила Андонова

Биология

Владимир Стефанов

5

Физическо

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Философия

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

6

Спортни

Боян Златев

Физическо

Боян Златев

Химия

Петранка Гавазка

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Български език

Емилия Кацарска

7

Час на класа

Диана Костова

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Владимир Стефанов

Български език

Емилия Кацарска

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

Петранка Гавазка

Спортни

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Десислава Павлова

Физическо

Боян Златев

2

Първи чужд език

Мария Иванова

Български език

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Павлова

Математика

Иванка Марашева

3

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Български език

Здравка Димитрова

География

Светослава Димитрова

Биология

Владимир Стефанов

Математика

Иванка Марашева

4

Физика

Борис Стефанов

Етика и право

Валентин Христов

География

Светослава Димитрова

Биология

Владимир Стефанов

Първи чужд ЗИП

Елена Пехливанска

5

Български език

Здравка Атанасова Димитрова

Първи чужд език

Мария Иванова Иванова

Информатика

Емил Аронов Абрамович

Физика

Борис Светославов Стефанов

Първи чужд ЗИП

Елена Ангелова Пехливанска

6

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Мария Иванова

Физическо

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Български ЗИП

Здравка Димитрова

7

Час на класа

Елена Пехливанска

Информационни

Емил Абрамович

Химия

Петранка Гавазка

Български ЗИП

Здравка Димитрова

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Втори чужд език

Десислава Павлова

Етика и право

Валентин Христов

Спортни

Боряна Ковчезлиева

2

Информационни

Емил Абрамович

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Втори чужд език

Десислава Павлова

География

Росица Стоянова

Български език

Донка Хрстова Андреева

3

Български език

Николета Колева

Биология

Мила Андонова

Първи чужд език

Росица Николова

Етика и ЗИП

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

4

Български език

Николета Колева

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Росица Николова

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

5

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

Биология

Мила Андонова

Български ЗИП

Николета Колева

Химия

Петранка Гавазка

6

Етика и ЗИП

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Етика и право

Валентин Христов

Български ЗИП

Николета Колева

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Физическо

Боряна Ковчезлиева

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Първи чужд език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Десислава Павлова

2

Физическо

Боян Златев

Химия

Петранка Гавазка

Физическо

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Десислава Павлова

3

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

Философия

Валентин Христов

Химия

Петранка Гавазка

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

4

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

5

Първи чужд език

Мария Иванова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

География

Росица Стоянова

Биология

Владимир Стефанов

6

Първи чужд език

Мария Иванова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Български език

Емилия Кацарска

Физика

Борис Стефанов

Биология

Владимир Стефанов

7

Час на класа

Иванка Марашева

Български език

Емилия Кацарска

Философия

Валентин Христов

Спортни

Боян Златев

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Борис Стефанов

Философия

Валентин Христов

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Информационн ЗИП

Диана Костова

Български ЗИП

Николета Колева

2

Физическо ЗИП

Боряна Ковчезлиева

Испански ЗИП

Десислава Павлова

География

Светослава Димитрова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Физическо ЗИП

Боряна Ковчезлиева

3

Физическо ЗИП

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

Български ЗИП

Николета Колева

Английски ЗИП

Росица Николова

Български език

Николета Колева

4

Първи чужд език

Росица Николова

Математика

Иванка Марашева

Испански ЗИП

Десислава Павлова

Английски ЗИП

Росица Николова

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

5

Български ЗИП

Николета Колева

Български език

Николета Колева

Испански ЗИП

Десислава Павлова

История

Детелин Аврамов

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

6

Първи чужд език

Росица Николова

Български език

Николета Колева

История

Детелин Аврамов

Информационн ЗИП

Диана Костова

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Английски ЗИП

Росица Николова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Информационн ЗИП

Диана Костова

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Математика

Иванка Марашева

Физическо

Адриан Стоев

Първи чужд език

Мария Иванова

Физика

Петранка Гавазка

2

Български език

Емилия Кацарска

Математика

Иванка Марашева

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Физическо

Адриан Стоев

3

Свят и личност

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

4

Свят и личност

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

География

Росица Стоянова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

5

История

Детелин Аврамов

Български език

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанович

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

6

История

Детелин Аврамов

Български език

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Втори чужд език

Десислава Павлова

7

Час на класа

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Спортни

Адриан Стоев

Втори чужд език

Десислава Павлова

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Адриан Стоев

Втори чужд език

Десислава Петкова

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

География

Росица Стоянова

История

Детелин Аврамов

2

Свят и личност

Валентин Христов

Втори чужд език

Десислава Петкова

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

Физическо

Адриан Стоев

История

Детелин Аврамов

3

Спортни

Адриан Стоев

Свят и личност

Валентин Христов

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

4

Математика

Иванка Марашева

Български език

Емилия Кацарска

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

5

Математика

Иванка Марашева-

Първи чужд език

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Физика

Петранка Гавазка

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

6

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Ружинова Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанович Стефанов

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд ЗИП

Росица Николова

7

Час на класа

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд ЗИП

Росица Николова