Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - I срок

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

2

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

3

Предприемачество

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

4

Математика

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ФВС

Татяна Демирева

Околен свят

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

Спортни игри

Настя Арнаутска

Математика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

2

Математика

Настя Арнаутска

Околен свят

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

3

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

4

БЕЛ

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Музика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

5

Час на класа

Настя Арнаутска

Спортни игри

Настя Арнаутска

Предприемачество

Настя Арнаутска

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

2

БЕЛ

Емилия Пейчева

Предприемачество

Емилия Пейчева

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

3

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

4

Околен свят

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

5

Час на класа

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Даниела Хараламбиева

Музика

Даниела Хараламбиева

Предприемачество

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

2

ФВС

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

Околен свят

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

3

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Музика

Даниела Хараламбиева

4

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

5

Час на класа

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Изобр. изкуство

Даниела Хараламбиева

Спортни игри

Боян Златев

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Радостина Димитрова

Математика

Радостина Димитрова

Изобр. изкуство

Радостина Димитрова

Музика

Радостина Димитрова

Математика ИУЧ

Радостина Димитрова

2

ФВС

Радостина Димитрова

Музика

Радостина Димитрова

Предприемачество

Радостина Димитрова

Математика ИУЧ

Радостина Димитрова

Английски език

Петина Тонева

3

БЕЛ

Радостина Димитрова

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Радостина Димитрова

Околен свят

Радостина Димитрова

ФВС

Радостина Димитрова

4

Спортни игри

Боян Златев

БЕЛ

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

5

Час на класа

Радостина Димитрова

Математика

Радостина Димитрова

Математика

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

2

Математика

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

3

ФВС

Дора Бешева

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

4

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Спортни игри

Боян Златев

5

Час на класа

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

Предприемачество

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Домашен бит

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

2

БЕЛ

Глория Кючукова

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

Математика

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

БЕЛ

Глория Кючукова

3

БЕЛ

Глория Кючукова

ЧП

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

Математика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

4

Математика

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

ЧО

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

5

Първи чужд език

Петина Тонева

Музика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Изобр. изкуство

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

2

БЕЛ

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Математика ЗИП

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

ИТ - ЗИП

Петя Крачунова/

Даниел Дилов

3

Първи чужд език

Петина Тонева

БЕЛ

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Васил Младенов

4

Домашен бит

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

5

Математика

Васил Младенов

ЧП

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

6

Час на класа

Васил Младенов

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

2

БЕЛ

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Първи чужд език

Росица Николова

Английски ЗИП

Росица Николова

3

Изобр. изкуство

Петя Крачунова

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

ЧП

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

4

ЧП

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

5

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

БЕЛ

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

Домашен бит

Петя Крачунова

6

Час на класа

Петя Крачунова

Английски ЗИП

Росица Николова

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Юлияна Каменова

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

ИТ ЗИП

Емил Абрамович/

Даниел Дилов

Математика

Юлияна Каменова

Математика ЗИП

Юлияна Каменова

2

Математика

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

ЧП

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

3

Първи чужд език

Димитрина Икономова

ЧО

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

4

ЧП

Юлияна Каменова

Домашен бит

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

Първи чужд език

Димитрина Икономова

5

Музика

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Първи чужд език

Димитрина Икономова

ФВС

Юлияна Каменова

Изобр. изкуство

Юлияна Каменова

6

Час на класа

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

География

Стефани Нешева

Немски език ИУЧ

Десислава Петкова

ЧП

Цветелина Иванова

2

Математика

Маргарита Караджова

Предприемачество

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Донка Андреева

ЧП

Цветелина Иванова

3

БЕЛ

Донка Андреева

Предприемачество

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Донка Андреева

Математика

Маргарита Караджова

4

БЕЛ

Донка Андреева

ИТи

Даниел Дилов/

Диана Костова

Английски език

Димитрина Икономова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

5

ЧП

Цветелина Иванова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Донка Андреева

История

Стефани Нешева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

6

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

ИТ ИУЧ

Даниел Дилов/

Диана Костова

История

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

7

Час на класа

Донка Андреева

Спортни игри

Б. Ковчезлиева

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

География

Стефани Нешева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

2

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

ИТ ИУЧ

Даниел Дилов/

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

3

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

ЧП

Цветелина Иванова

4

Математика

Маргарита Караджова

Предприемачество

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ИТи

Даниел Дилов/

Диана Костова

ЧП

Цветелина Иванова

5

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Предприемачество

Стефани Нешева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

6

ЧП

Цветелина Иванова

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

7

Час на класа

Цветелина Иванова

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Предприемачество

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

2

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

Математика

Маргарита Караджова

3

ЧП

Мила Андонова

ИТи

Диана Костова

ЧП

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

География

Стефани Нешева

4

История

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

ЧП

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

ФВС

Адриан Стоев

5

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Здравка Димитрова

Испански ИУЧ

Деница Александрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

6

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Здравка Димитрова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Здравка Димитрова

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Спортни игри

Адриан Стоев

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Стефани Нешева

ЧП

Мила Андонова

ФВС

Адриан Стоев

География

Мила Андонова

Предприемачество

Боряна Василева

2

История

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Здравка Димитрова

3

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Здравка Димитрова

ИТи

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

4

Изобр. изкуство

Боряна Василева

БЕЛ

Здравка Димитрова

ИТ ИУЧ

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

ЧП

Мила Андонова

5

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ЧП

Мила Андонова

6

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Музика

Теодор Димитров

ФВС

Адриан Стоев

7

Час на класа

Мила Андонова

Спортни игри

Адриан Стоев

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ ЗИП

Диана Костова/

Испански ЗИП

Деница Александрова

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Музика

Теодор Димитров

Физика

Борис Стефанов

2

ИТ ЗИП

Диана Костова/

Испански ЗИП

Деница Александрова

Спортни игри

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

Химия

Петранка Гавазка

ИТи

Диана Костова

3

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

4

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

Технологии

Стефани Нешева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

5

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Биология

Мила Андонова

Математика

Маргарита Караджова

Първи чужд език

Петина Тонева

ФВС

Адриан Стоев

6

География

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ЗИП

Маргарита Караджова

Първи чужд език

Петина Тонева

7

Час на класа

Петина Тонева

Първи чужд език

Петина Тонева

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ ЗИП

Емил Абрамович

Испански ЗИП

Деница Александрова

Първи чужд език

Димитрина Икономова

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

2

ИТ ЗИП

Емил Абрамович/

Испански ЗИП

Деница Александрова

ИТи

Диана Костова

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

3

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

ФВС

Адриан Стоев

География

Мила Андонова

Математика ЗИП

Даниел Дилов

4

Биология

Мила Андонова

Спортни игри

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

ФВС

Адриан Стоев

Физика

Борис Стефанов

5

Биология

Мила Андонова

Математика

Даниел Дилов

История

Стефани Нешева

Математика

Даниел Дилов

Първи чужд език

Димитрина Икономова

6

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Даниел Дилов

Музика

Теодор Димитров

Математика

Даниел Дилов

Първи чужд език

Димитрина Икономова

7

Час на класа

Деница Александрова

Технологии

Стефани Нешева

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Боян Златев

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

2

ФВС

Боян Златев

БЕЛ

Здравка Димитрова

Философия

Валентин Христов

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

3

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

4

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

5

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

6

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Въведение ИУЧ

Емил Абрамович

ИТи

Даниел Дилов/

Диана Костова

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Въведение ИУЧ

Емил Абрамович

Спортни игри

Боян Златев

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Здравка Димитрова

Математика

Даниел Дилов

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

ИТи

Диана Костова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

2

БЕЛ

Здравка Димитрова

Математика

Даниел Дилов

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ФВС

Боян Златев

3

ФВС

Боян Златев

Философия

Валентин Христов

Първи чужд език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

4

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

5

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

6

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Спортни игри

Боян Златев

7

Час на класа

Диана Костова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Математика

Даниел Дилов

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Цветелина Иванова

Първи чужд ЗИП

Николета Грънчарова

Музика

Теодор Димитров

Психология

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

2

Биология

Цветелина Иванова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Психология

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

3

БЕЛ

Здравка Димитрова

География

Мила Андонова

Български ЗИП

Здравка Димитрова

ИТи

Емил Абрамович/

Диана Костова

Физика

Борис Стефанов

4

БЕЛ

Здравка Димитрова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

Първи чужд ЗИП

Николета Грънчарова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

5

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Деница Александрова

Информатика

Емил Абрамович

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

Първи чужд език

Елена Пехливанска

6

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Деница Александрова

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Елена Пехливанска

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

ФВС

Боряна Ковчезлиева

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Психология ЗИП

Валентин Христов

Български ЗИП

Донка Андреева

Биология

Цветелина Иванова

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

2

Психология ЗИП

Валентин Христов

География

Мила Андонова

Биология

Цветелина Иванова

ИТи

Даниел Дилов/

Диана Костова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

3

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Иванка Марашева

Психология

Валентин Радославов Христов

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Деница Александрова

4

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Иванка Марашева

Психология

Валентин Христов

Първи чужд език

Росица Николова

Втори чужд език

Деница Александрова

5

Физика

Борис Стефанов

БЕЛ

Донка Андреева

Музика

Теодор Димитров

Първи чужд език

Росица Николова

БЕЛ

Донка Андреева

6

Физика

Борис Стефанов

БЕЛ

Донка Андреева

Информатика

Емил Абрамович

Български ЗИП

Донка Андреева

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Валентин Христов

Информатика

Емил Абрамович

Изобр. изкуство

Боряна Василева

История

Детелин Аврамов

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Донка Андреева

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Деница Александрова

2

БЕЛ

Донка Андреева

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

Български ЗИП

Донка Андреева

3

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Мария Иванова

Информатика

Емил Абрамович

Етика и право

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

4

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Мария Иванова

ИТи

Емил Абрамович

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

Български ЗИП

Донка Андреева

5

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Втори чужд език

Деница Александрова

Биология

Цветелина Иванова

6

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

География

Мила Андонова

Биология

Цветелина Иванова

7

Час на класа

Иванка Марашева

БЕЛ

Донка Андреева

География

Мила Андонова

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Мила Андонова

Втори чужд език

Деница Александрова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

Химия

Петранка Гавазка

2

Биология

Мила Андонова

Втори чужд език

Деница Александрова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

Химия

Петранка Гавазка

3

ИТи

Диана Костова

БЕЛ

Донка Андреева

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

История

Детелин Аврамов

ИТ ЗИП

Диана Костова

4

ФВС

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Донка Андреева

Български ЗИП

Донка Андреева

История

Детелин Аврамов

ИТ ЗИП

Диана Костова

5

Български ЗИП

Донка Андреева

Спортни игри

Боряна Ковчезлиева

География

Мила Андонова

Етика и ЗИП

Валентин Христов

Първи чужд език

Росица Николова

6

Етика и право

Валентин Христов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

География

Мила Андонова

Етика и ЗИП

Валентин Христов

Първи чужд език

Росица Николова

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

БЕЛ

Донка Андреева

Математика

Иванка Марашева

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Деница Александрова

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

2

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Деница Александрова

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология

Цветелина Иванова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Спортни игри

Адриан Стоев

Философия

Мая Ангелова

4

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология

Цветелина Иванова

БЕЛ

Емилия Кацарска

География

Росица Стоянова

Философия

Мая Ангелова

5

Физика

Петранка Гавазка

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Български ЗИП

Емилия Кацарска

БЕЛ

Емилия Кацарска

6

Физика

Петранка Гавазка

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Химия

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

Химия

Петранка Гавазка

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Цветелина Иванова

Втори чужд език

Десислава Петкова

География

Росица Стоянова

Първи чужд ЗИП

Росица Николова

2

Химия

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

История

Детелин Аврамов

3

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Десислава Петкова

История

Детелин Аврамов

4

Спортни игри

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

ФВС

Адриан Стоев

Физика

Петранка Гавазка

БЕЛ

Емилия Кацарска

5

Български ЗИП

Емилия Кацарска

БЕЛ

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Физика

Петранка Гавазка

Философия

Мая Ангелова

6

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Математика

Иванка Марашева

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Първи чужд ЗИП

Росица Николова

Философия

Мая Ангелова

7

Час на класа

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

Първи чужд език

Росица Николова

Биология

Цветелина Иванова

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

2

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

3

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

География

Росица Стоянова

Първи чужд език

Мария Иванова

4

Втори чужд ЗИП

Деница Александрова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

5

История

Детелин Аврамов

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Физика

Петранка Гавазка

6

История

Детелин Аврамов

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Деница Александрова

7

Час на класа

Боряна Василева

Втори чужд език

Деница Александрова

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

8

Спортни игри

Адриан Стоев

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Петкова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Математика

Иванка Марашева

2

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Петкова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

География

Росица Стоянова

Математика

Иванка Марашева

3

Свят и личност

Валентин Христов

Физика

Петранка Гавазка

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

Първи чужд език

Мария Иванова

ФВС

Боян Златев

4

Български ЗИП

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

Първи чужд език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

5

ФВС

Боян Златев

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

БЕЛ

Емилия Кацарска

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

6

Спортни игри

Боян Златев

География ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

БЕЛ

Емилия Кацарска

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Български ЗИП

Емилия Кацарска

7

Час на класа

Боян Златев

Свят и личност

Валентин Христов

Биология ЗИП

Цветелина Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Български ЗИП

Емилия Кацарска