Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - І срок 2020/2021 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Полина Кънева

Изобразително

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

ФВС

Полина Кънева

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

2

Технологии

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Музика

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

3

Български език

Полина Кънева

СД

Адриан Стоев

Български език

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Математика

Полина Кънева

4

Музика

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

Български език

Полина Кънева

ФВС

Полина Кънева

5

Час на класа

Полина Кънева

Английски ИУЧ

Полина Кънева

Околен свят

Полина Кънева

Изобразително

Полина Кънева

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Г. Димитрова

Математика

Г. Димитрова

Математика

Г. Димитрова

ФВС

Г. Димитрова

Музика

Г. Димитрова

2

Математика

Г. Димитрова

СД

Адриан Стоев

Изобразително

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

3

Математика ИУЧ

Г. Димитрова

Музика

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

Математика

Г. Димитрова

4

Технологии

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

Изобразително

Г. Димитрова

ФВС

Г. Димитрова

5

Час на класа

Г. Димитрова

Български език

Г. Димитрова

Околен свят

Г. Димитрова

Математика ИУЧ

Г. Димитрова

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

Английски ИУЧ

Полина Кънева

2

Български език

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

СД

Адриан Стоев

Математика ИУЧ

Дора Бешева

3

Математика

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

4

Математика ИУЧ

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

5

Час на класа

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

СД

Адриан Стоев

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

2

Музика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

3

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Глория Кючукова

4

Английски език

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Околен свят

Глория Кючукова

Изобразително

Глория Кючукова

5

Час на класа

Глория Кючукова

Английски език

Петина Тонева

Технологии

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

Технологии

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

2

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

3

Математика

Васил Младенов

Английски език

Петина Тонева

СД

Адриан Стоев

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

4

Музика

Васил Младенов

ИТ - ИУЧ

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Околен свят

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

5

Час на класа

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

Английски език

Петина Тонева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

2

Музика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

3

Български език

Боряна Стоилова

Компютърно

Васил Младенов

ЧП

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

4

Математика

Боряна Стоилова

ЧО

Боряна Стоилова

СД

Адриан Стоев

Английски език

Петина Тонева

ЧО

Боряна Стоилова

5

ФВС

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

6

Час на класа

Боряна Стоилова

Технологии

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Ю. Каменова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Ю. Каменова

Изобразително

Ю. Каменова

Технологии

Ю. Каменова

2

Изобразително

Ю. Каменова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ЧП

Ю. Каменова

Български език

Ю. Каменова

СД

Адриан Стоев

3

Английски език

Петина Тонева

ЧО

Ю. Каменова

Математика ИУЧ

Ю. Каменова

Български език

Ю. Каменова

Математика

Ю. Каменова

4

Математика

Ю. Каменова

Български език

Ю. Каменова

Математика

Ю. Каменова

ФВС

Ю. Каменова

ЧО

Ю. Каменова

5

ФВС

Ю. Каменова

Български език

Ю. Каменова

Английски език

Петина Тонева

Математика

Ю. Каменова

КМ

Борис Иванов

6

Час на класа

Ю. Каменова

ФВС

Ю. Каменова

Български език

Ю. Каменова

Музика

Ю. Каменова

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

2

Английски език

Петина Тонева

Математика

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

3

ФВС

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

ЧП

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

4

Български език

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

5

Български език

Петя Крачунова

ИТ – ИУЧ

Ивета Боянова

Български език

Петя Крачунова

Технологии

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

6

Час на класа

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

СД

Адриан Стоев

КМ

Борис Иванов

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Н. Грънчарова

Технологии

Татяна Демирева

ЧО

Татяна Демирева

Изобразително

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

2

Английски език

Н. Грънчарова

Компютърно

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

3

Български език

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Н. Грънчарова

ФВС

Татяна Демирева

4

Изобразително

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Английски език

Н. Грънчарова

Български език

Татяна Демирева

ЧП

Татяна Демирева

5

Математика

Татяна Демирева

ЧП

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Математика ИУЧ

Татяна Демирева

6

Час на класа

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

СД

Адриан Стоев

Английски език

Н. Грънчарова

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Настя Арнаутска

Компютърно

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

СД

Адриан Стоев

2

Български език

Настя Арнаутска

Английски език

Н. Грънчарова

Математика

Настя Арнаутска

Английски език

Н. Грънчарова

ЧП

Настя Арнаутска

3

Български език

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

4

Английски език

Н. Грънчарова

ФВС

Настя Арнаутска

ЧО

Настя Арнаутска

Английски ИУЧ

Н. Грънчарова

Български език

Настя Арнаутска

5

Изобразително

Настя Арнаутска

ЧП

Настя Арнаутска

Технологии

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

6

Час на класа

Настя Арнаутска

Изобразително

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

4 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Емилия Пейчева

Английски език

Н. Грънчарова

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

2

Музика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

ЧО

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

3

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Английски език

Н. Грънчарова

СД

Адриан Стоев

ФВС

Емилия Пейчева

4

Български език

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

5

Английски език

Н. Грънчарова

Технологии

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

6

Час на класа

Емилия Пейчева

КМ

Борис Иванов

Изобразително

Емилия Пейчева

Изобразително

Емилия Пейчева

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Изобразително

Малина Трайкова

ИТ

Ивета Боянова /

Диана Костова

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

2

Английски език

Димитрина Икономова

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

Диана Костова

Български език

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Български език

Елка Кръстева

3

ФВС

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

География

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

4

Математика

Ивета Боянова

Математика

Ивета Боянова

История

Стефани Нешева

Изобразително

Малина Трайкова

ФВС

Адриан Стоев

5

Математика

Ивета Боянова

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Ивета Боянова

История

Стефани Нешева

ФВС

Адриан Стоев

6

Български език

Елка Кръстева

Английски език

Димитрина Икономова

ЧП

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

ЧП

Мила Андонова

7

Час на класа

Елка Кръстева

СД

Адриан Стоев

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧП

Мила Андонова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Български език

Ралица Атанасова

Английски език

Димитрина Икономова

Изобразително

Малина Трайкова

2

Български език

Ралица Атанасова

Музика

Теодор Димитров

Български език

Ралица Атанасова

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Ралица Атанасова

3

ФВС

Борислав Каменов

ЧП

Мила Андонова

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

Математика ИУЧ

Ивета Боянова

Английски език

Димитрина Икономова

4

Изобразително

Малина Трайкова

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Ивета Боянова

Математика

Ивета Боянова

ФВС

Борислав Каменов

5

Английски език

Димитрина Икономова

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

Технологии

Анна-Мария Въртовска

ФВС

Борислав Каменов

6

География

Стефани Нешева

Математика

Ивета Боянова

Музика

Теодор Димитров

История

Стефани Нешева

Математика

Ивета Боянова

7

Час на класа

Ралица Атанасова

СД

Борислав Каменов

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Цветелин Бонев

Музика

Теодор Димитров

ФВС

Нина Бонева

ИТ - ИУЧ

Ивета Боянова

Диана Костова

Английски език

Петина Тонева

2

Математика

Цветелин Бонев

География

Стефани Нешева

СД

Нина Бонева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

3

Български език

Елка Кръстева

История

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

Технологии

Анна-Мария Въртовска

4

ФВС

Нина Бонева

Български език

Елка Кръстева

Музика

Теодор Димитров

Математика

Цветелин Бонев

Английски ИУЧ

Петина Тонева

5

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Български език

Елка Кръстева

Изобразително

Малина Трайкова

Математика

Цветелин Бонев

Изобразително

Малина Трайкова

6

Английски език

Петина Тонева

ЧП

Петранка Гавазка

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

ЧП

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Петина Тонева

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

ФВС

Борислав Каменов

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Технологии

Анна-Мария Въртовска

2

Български език

Елка Кръстева

Математика

Маргарита Караджова

СД

Борислав Каменов

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Изобразително

Малина Трайкова

3

Изобразително

Малина Трайкова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Елка Кръстева

4

ФВС

Борислав Каменов

География

Стефани Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

Български език

Елка Кръстева

ЧП

Петранка Гавазка

5

История

Стефани Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Английски език

Димитрина Икономова

6

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Маргарита Караджова

Технологии

Анна-Мария Въртовска

Физика

Борис Стефанов

2

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Музика

Анна-Мария Въртовска

3

Химия

Петранка Гавазка

Български език

Магдалена Ерменкова

ФВС

Нина Бонева

ФВС

Нина Бонева

Биология

Мила Андонова

4

Химия

Петранка Гавазка

Български език

Магдалена Ерменкова

СД

Нина Бонева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Български език

Магдалена Ерменкова

5

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Биология

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Български ИУЧ

Магдалена Ерменкова

6

Изобразително

Малина Трайкова

История

Стефани Нешева

Изобразително

Малина Трайкова

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

География

Стефани Нешева

7

Час на класа

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Борис Стефанов

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Магдалена Ерменкова

Химия

Петранка Гавазка

2

История

Стефани Нешева

Биология

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Магдалена Ерменкова

Български език

Магдалена Ерменкова

3

Математика

Маргарита Караджова

Изобразително

Малина Трайкова

ФВС

Борислав Каменов

ФВС

Борислав Каменов

Български ИУЧ

Магдалена Ерменкова

4

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

СД

Борислав Каменов

История

Стефани Нешева

Биология

Мила Андонова

5

Изобразително

Малина Трайкова

Български език

Магдалена Ерменкова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

ИТ

Ивета Боянова

Диана Костова

6

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Магдалена Ерменкова

География

Стефани Нешева

Технологии

Малина Трайкова

Музика

Анна-Мария Въртовска

7

Час на класа

Малина Трайкова

Химия

Петранка Гавазка

География

Стефани Нешева

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Елена Пехливанска

ФВС

Нина Бонева

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

2

Английски език

Елена Пехливанска

ФВС

Нина Бонева

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

3

Музика

Анна-Мария Въртовска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

4

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

5

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

Философия

Валентин Христов

Български език

Ралица Атанасова

Английски език

Елена Пехливанска

6

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

СД

Нина Бонева

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Десислава Калайджиева

Математика

Иванка Марашева

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Р. Атанасова

ФВС

Б. Каменов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

2

Английски език

Росица Николова

ФВС

Борислав Каменов

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

3

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Въведение ИУЧ

Калоян Кирилов

4

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Български език

Ралица Атанасова

5

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

СД

Борислав Каменов

Математика

Борис Стефанов

Философия

Мая Ангелова

6

Музика

Анна-Мария Въртовска

Български език

Ралица Атанасова

Български език

Ралица Атанасова

Математика

Борис Стефанов

Математика

Борис Стефанов

7

Час на класа

Борис Стефанов

Въведение ИУЧ

Калоян Кирилов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Испански език

Елена Янакиева

Биология

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

Английски език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

2

Испански език

Елена Янакиева

Химия

Петранка Гавазка

Философия

Валентин Христов

Английски език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

3

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

Английски език

Мария Иванова

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Физика

Борис Стефанов

4

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Боян Златев

Физика

Борис Стефанов

5

Английски език

Мария Иванова

Български език

З. Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Музика

Анна-Мария Въртовска

6

Математика

Иванка Марашева

Философия ИУЧ

Валентин Христов

География

Светослава Димитрова

Биология

Мила Андонова

ФВС

Боян Златев

7

Час на класа

Анна-Мария Въртовска

География

Светослава Димитрова

Физика

Борис Стефанов

СД

Боян Златев

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Росица Николова

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Български език

Здравка Димитрова

2

Музика

Анна-Мария Въртовска

Философия

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Биология

Мила Андонова

3

История

Детелин Аврамов

Испански език

Елена Янакиева

География

Светослава Димитрова

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

4

Физика

Борис Стефанов

Испански език

Елена Янакиева

География

Светослава Димитрова

ФВС

Борислав Каменов

Английски език

Росица Николова

5

Български език

Здравка Димитрова

Биология

Мила Андонова

Въведение ИУЧ

Калоян Кирилов

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

6

Български език

Здравка Димитрова

Математика

Борис Стефанов

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

ФВС

Борислав Каменов

7

Час на класа

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

СД

Б. Каменов

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително

Малина Трайкова

Химия

Петранка Гавазка

Философия

Валентин Христов

Философия

Валентин Христов

ФВС

Боян Златев

2

История

Детелин Аврамов

Български език

Владислав Миланов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

3

География

Мила Андонова

Английски език

Мария Иванова

География

Мила Андонова

Български ИУЧ

Владислав Миланов

Час на класа

Боян Златев

4

Биология

Мила Андонова

Английски език

Мария Иванова

Физика

Борис Стефанов

Български ИУЧ

Владислав Огянов Миланов

Математика

Иванка Марашева

5

Български език

Владислав Миланов

Физика

Борис Стефанов

История

Детелин Аврамов

ФВС

Боян Златев

Испански език

Елена Янакиева

6

Български език

Владислав Миланов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

СД

Боян Златев

Испански език

Елена Янакиева

7

Математика

Иванка Марашева

Биология

Мила Андонова

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Борислав Каменов

Български език

Владислав Миланов

Английски език

Н. Грънчарова

Химия

Петранка Гавазка

География

Мила Андонова

2

ФВС

Б. Каменов

Математика

Ив. Марашева

Английски език

Н. Грънчарова

Химия

Петранка Гавазка

Физика

Борис Стефанов

3

Български език

Владислав Огнянов Миланов

Английски ИУЧ

Н. Николова Грънчарова

Испански език

Елена Янакиева

Биология

Мила Антонова Андонова

СД

Борислав Красимиров Каменов

4

Български език

Владислав Миланов

Изобразително

Малина Трайкова

Испански език

Елена Янакиева

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

5

Физика

Борис Стефанов

Философия

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Български ИУЧ

Владислав Миланов

Биология

Мила Андонова

6

Философия

Валентин Христов

Английски ИУЧ

Н. Грънчарова

Лични ИУЧ

Калоян Кирилов

Български ИУЧ

Владислав Миланов

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Н. Грънчарова

История

Д. Аврамов

География

Мила Андонова

Английски ИУЧ

Н. Грънчарова

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Соц псих ИУЧ

Валентин Христов

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

АЕ Езикът ИУЧ

Мария Иванова

ФВС

Нина Бонева

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

2

АЕ Култура ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ Превод ИУЧ

Елена Янакиева

ИЕ Писм ИУЧ

Елена Янакиева

ФВС

Нина Бонева

СД

Нина Бонева

3

Математика

Иванка Марашева

Културология ИУЧ

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

Английски език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

4

Културология ИУЧ

Валентин Христов

Идеи Ист ИУЧ

Валентин Христов

АЕ Писм ИУЧ

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

5

Испански език

Елена Янакиева

АЕ Устно ИУЧ

Мария Иванова

ИЕ Устно ИУЧ

Елена Янакиева

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

6

Испански език

Елена Янакиева

ИЕ Устно ИУЧ

Елена Янакиева

Гражданско

Валентин Христов

Идеи Ист ИУЧ

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

7

Час на класа

З. Димитрова

ИЕ Превод ИУЧ

Елена Янакиева

Култура ИУЧ

В. Христов

ИЕ Писм ИУЧ

Елена Янакиева

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ Култура ИУЧ

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

Немски език

Десислава Петкова

ФВС

Боян Златев

Предприемаче ИУЧ

Калоян Кирилов

2

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Английски език

Мария Иванова

Немски език

Десислава Петкова

ФВС

Боян Златев

СД

Боян Златев

3

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

Обработка ИУЧ

Диана Костова

Пазарна ИУЧ

Калоян Кирилов

Гражданско

Валентин Христов

АЕ Употр ИУЧ

Мария Иванова

4

АЕ Езикът ИУЧ

Мария Иванова

Български език

З. Димитрова

Бизнес планиране

Калоян Кирилов

Обработка ИУЧ

Диана Костова

Пазарна ИУЧ

Калоян Кирилов

5

Математика

Иванка Марашева

Мултимедия ИУЧ

Диана Костова

АЕ Писм ИУЧ

Мария Иванова

Графичен ИУЧ

Диана Костова

Стартиране ИУЧ

Калоян Кирилов

6

АЕ Устно ИУЧ

Мария Иванова

Мултимедия ИУЧ

Диана Костова

Математика

Иванка Марашева-

Български език

Здравка Димитрова

Бизнес планиране

Калоян Кирилов

7

Час на класа

Диана Костова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

Бизнес планиране

Калоян Кирилов

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Детелин Аврамов

Свят и личност

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

Испански ЗИП

Елена Янакиева

Втори чужд език

Елена Янакиева

2

Свят и личност

Валентин Христов

Български ЗИП

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

История

Детелин Аврамов

Български език

Здравка Димитрова

3

Втори чужд език

Елена Янакиева

ФВС

Нина Бонева

Физика

Борис Стефанов

История ЗИП

Д. Аврамов

Български ЗИП

З. Димитрова

4

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Нина Бонева

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Български ЗИП

Здравка Димитрова

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

5

История ЗИП

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

География

Светослава Димитрова

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Математика

Иванка Марашева

6

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Испански ЗИП

Елена Янакиева

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Елена Пехливанска

СД

Нина Бонева

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

История ЗИП

Детелин Аврамов

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски ЗИП

Росица Николова

Испански ЗИП

Елена Янакиева

Биология ЗИП

Мила Андонова

Български ЗИП

Ралица Атанасова

2

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

ИИ - ЗИП

Малина Трайкова

Биология ЗИП

Мила Андонова

Испански ЗИП

Елена Янакиева

Испански ЗИП

Елена Янакиева

3

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Математика

Иванка Марашева

Философия ЗИП

Валентин Христов

ИИ - ЗИП

Малина Трайкова

Български език

Ралица Атанасова

4

Български ЗИП

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

Философия ЗИП

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

ИИ - ЗИП

Малина Трайкова

5

Философия ЗИП

Валентин Христов

ФВС

Борислав Каменов

Български ЗИП

Ралица Атанасова

Свят и личност

Валентин Христов

Първи чужд език

Росица Николова

6

Английски ЗИП

Росица Николова

ФВС

Б. Каменов

Английски ЗИП

Росица Николова

Български език

Р. Атанасова

Първи чужд език

Росица Николова

7

Час на класа

Валентин Христов

СД

Борислав Каменов

Български език

Ралица Атанасова

Биология ЗИП

Мила Андонова