Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - І срок 2018/2019 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

Физическо

Боряна Стоилова

Околен свят

Боряна Стоилова

2

Технологии

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

3

Математика

Боряна Стоилова

Информационн ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

4

Физическо

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

5

Час на класа

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Изобразително

Боряна Стоилова

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Юлияна Каменова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Физическо

Юлияна Каменова

Физическо

Юлияна Каменова

Околен свят

Юлияна Каменова

2

Български език

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

3

Български език

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Английски ИУЧ

Десислава Павлова

Технологии

Юлияна Каменова

4

Музика

Юлияна Каменова

Изобразително

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

5

Час на класа

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Околен свят

Петя Крачунова

2

Математика

Петя Крачунова

Информационн ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Български език

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

3

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Технологии

Петя Крачунова

Физическо

Петя Крачунова

4

Физическо

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

5

Час на класа

Петя Крачунова

Изобразително

Петя Крачунова

Спортни

Боян Златев

Музика

Петя Крачунова

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Музика

Татяна Демирева

2

Музика

Татяна Демирева

Спортни

Настя Арнаутска

Английски език

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Татяна Демирева

3

Български език

Татяна Демирева

Технологии

Татяна Демирева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

4

Математика

Татяна Демирева

Околен свят

Татяна Демирева

Изобразително

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Физическо

Настя Арнаутска

2

Математика

Настя Арнаутска

Английски език

Петина Тонева

Математика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

3

Български език

Настя Арнаутска

Околен свят

Настя Арнаутска

Спортни

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Технологии

Настя Арнаутска

4

Музика

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

5

Час на класа

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

Изобразително

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Емилия Пейчева

Околен свят

Емилия Георгиева

Математика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Физическо

Емилия Пейчева

2

Математика

Емилия Пейчева

Физическо

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

3

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Английски език

Петина Тонева

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

4

Технологии

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

5

Час на класа

Емилия Пейчева

Изобразително

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Емилия Пейчева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Компютърно

Д. Хараламбиева

ЧО

Д. Хараламбиева

ЧП

Д. Хараламбиева

ЧО

Д. Хараламбиева

Български език

Д. Хараламбиева

2

Английски език

Петина Тонева

Музика

Д. Хараламбиева

Български език

Д. Хараламбиева

Технологии

Д. Хараламбиева

Български език

Д. Хараламбиева

3

Математика

Д. Хараламбиева

Математика

Д. Хараламбиева

Български език

Д. Хараламбиева

Математика

Д. Хараламбиева

Математика ИУЧ

Д. Хараламбиева

4

Изобразително

Д. Хараламбиева

Български език

Д. Хараламбиева

Спортни

Боян Златев

Български език

Д. Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

5

Български език

Д. Хараламбиева

Физическо

Д. Хараламбиева

Математика

Д. Хараламбиева

Музика

Д. Хараламбиева

Физическо

Д. Хараламбиева

6

Час на класа

Д. Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Изобразително

Д. Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Компютърно

Васил Младенов

2

Български език

Елка Кръстева

Музика

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

3

Физическо

Елка Кръстева

Спортни

Боян Златев

ЧП

Елка Кръстева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

Технологии

Елка Кръстева

4

Математика

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

Изобразително

Елка Кръстева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Елка Кръстева

5

Английски език

Петина Тонева

Математика

Елка Кръстева

Музика

Елка Кръстева

ЧО

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

6

Час на класа

Елка Кръстева

ЧО

Елка Кръстева

Физическо

Елка Кръстева

Изобразително

Елка Кръстева

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Дора Бешева

ЧО

Дора Бешева

ЧП

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

2

Български език

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

3

Български език

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

Математика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

4

Английски език

Петина Тонева

Физическо

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Компютърно

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

5

Музика

Дора Бешева

Изобразително

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

Физическо

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

6

Час на класа

Дора Бешева

Информационн ИУЧ

Емилия Пейчева

ЧО

Дора Бешева

Спортни

Боян Златев

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

Домашен бит

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

2

Физическо

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Физическо

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

3

Математика

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

4

ЧП

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

ЧО

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

5

Физическо

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

Български език

Глория Кючукова

ЧП

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

ЧО

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

2

Спортни

Боряна Ковчезлиева

ЧП

Васил Младенов

Физическо

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика ЗИП

Васил Младенов

3

Първи чужд език

Петина Тонева

Домашен бит

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Информационн ЗИП

Ивелина Ситнилска

4

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

5

Физическо

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Изобразително

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

ЧП

Васил Младенов

6

Час на класа

Васил Младенов

Физическо

Васил Младенов

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Магдалена Ерменкова

Музика

Теодор Димитров

ЧП

Мила Андонова

Математика

Ивелина Ситнилска

ЧП

Мила Андонова

2

Английски език

Росица Николова

Физическо

Адриан Стоев

Информационни

Диана Костова

Изобразително

Боряна Василева

Английски език

Росица Николова

3

Физическо

Адриан Стоев

Английски език

Росица Николова

Технологии

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

Английски език

Росица Николова

4

Математика

Ивелина Ситнилска

История

Стефани Нешева

Спортни

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

5

Английски ИУЧ

Росица Николова

География

Стефани Нешева

Математика

Ивелина Ситнилска

Български език

Магдалена Ерменкова

Математика

Ивелина Ситнилска

6

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Български език

Магдалена Ерменкова

Музика

Теодор Димитров

Физическо

Адриан Стоев

Изобразително

Боряна Василева

7

Час на класа

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Димитрина Икономова

Математика ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Физическо

Адриан Стоев

Математика

Ивелина Ситнилска

2

Английски език

Димитрина Икономова

География

Стефани Нешева

Спортни

Адриан Стоев

ЧП

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

3

Английски език

Димитрина Икономова

История

Стефани Нешева

Математика

Ивелина Ситнилска

Информационни

Диана Костова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

4

Физическо

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

Изобразително

Боряна Василева

Български език

Албена Димова

Технологии

Стефани Нешева

5

Български език

Албена Димова

Изобразително

Боряна Василева

Български език

Албена Димова

Български език

Албена Димова

География

Стефани Нешева

6

Час на класа

Албена Димова

История

Стефани Нешева

Български език

Албена Димова

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Димитрина Икономова

7

Физическо

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Маргарита Караджова

География

Стефани Нешева

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

2

ЧП

Петранка Гавазка

Изобразително

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Димитрина Икономова

3

Математика

Маргарита Караджова

Немски език ИУЧ

Десислава Петкова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Български език

Донка Андреева

ЧП

Петранка Гавазка

4

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Изобразително

Боряна Василева

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

5

Информационни

Диана

Костова

Математика

Маргарита

Караджова

Български език

Донка

Андреева

История

Стефани

Нешева

Български език

Донка

Андреева

6

География

Стефани

Нешева

ЧП

Петранка

Гавазка

Български език

Донка

Андреева

История

Стефани

Нешева

Български език

Донка

Андреева

7

Час на класа

Донка

Андреева

Технологии

Стефани

Нешева

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

География

Стефани

Нешева

Технологии

Стефани

Нешева

Английски език

Димитрина

Икономова

Музика

Теодор

Димитров

Български език

Магдалена

Ерменкова

История

Стефани

Нешева

Физическо

Боряна

Ковчезлиева

Английски език

Димитрина

Икономова

ЧП

Петранка

Гавазка

Български език

Магдалена

Ерменкова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

ЧП

Петранка Гавазка

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Български език

Магдалена Ерменкова

Информационни

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

Български език

Магдалена Ерменкова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

Изобразително

Боряна Василева

ЧП

Петранка Гавазка

Математика

Маргарита Караджова

Изобразително

Боряна Василева

Български език

Магдалена Ерменкова

Спортни

Боряна Ковчезлиева

История

Стефани Нешева

Час на класа

Боряна Ковчезлиева

География

Стефани Нешева

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита Караджова

Изобразително

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

2

Физическо

Адриан Стоев

Български език

Здравка Димитрова

Технологии

Боряна Василева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Български език

Здравка Димитрова

3

История

Стефани Нешева

Български език

Здравка Димитрова

Английски език

Димитрина Икономова

Биология

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

4

История

Стефани Нешева

Физика

Борис Стефанов

География

Мила Андонова

Физическо

Адриан Стоев

Спортни

Адриан Стоев

5

Изобразително

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

6

География

Мила Андонова

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Биология

Мила Андонова

Информационни

Диана Костова

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Здравка Димитрова

Физическо

Боян Златев

Български език

Здравка Димитрова

История

Стефани Нешева

Технологии

Боряна Василева

2

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

3

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

Физическо

Боян Златев

Математика

Маргарита Караджова

Български език

Здравка Димитрова

4

География

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Български език

Здравка Димитрова

5

Химия

Петранка Павлва Гавазка

Английски език

Димитрина Икономова

Биология

Мила Андонова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Информационни

Диана Костова

6

Спортни

Боян Златев

Български език

Здравка Димитрова

Изобразително

Боряна Василева

География

Мила Андонова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

7

Час на класа

Мила Андонова

Изобразително

Боряна Василева

Биология

Мила Андонова

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Информационни

Емил Абрамович

Мотивация ИУЧ

Валентин Христов

Физическо

Боян Златев

2

Физическо

Боян Златев

Философия

Валентин Христов

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

3

Мотивация ИУЧ

Валентин Христов

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Емилия Кацарска

4

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Спортни

Боян Златев

5

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

6

Български език

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Боян Златев

Български език

Емилия Кацарска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни

Емил

Абрамович

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

Въведение ИУЧ

Мила

Андонова

Английски език

Николета

Грънчарова

2

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

3

Английски език

Николета

Грънчарова

Български език

Донка

Андреева

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

Физическо

Адриан

Стоев

4

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета Николова

Английски език

Николета

Грънчарова

Български език

Донка

Андреева

Математика

Ивелина

Ситнилска

5

Математика

Ивелина

Ситнилска

Български език

Донка

Андреева

Философия

Валентин

Христов

Български език

Донка

Андреева

Въведение ИУЧ

Мила

Андонова

6

Физическо

Адриан

Стоев

Музика

Теодор

Димитров

Математика

Ивелина

Ситнилска

Английски език

Николета

Грънчарова

Английски език

Николета

Грънчарова

7

Час на класа

Грънчарова

Спортни

Адриан Стоев

Английски език

Грънчарова

Английски език

Грънчарова

8

СИП Мотивация

М. Ангелова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Спортни

Боян Златев

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Български език

Здравка Димитрова

2

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

3

Български ИУЧ

Здравка Димитрова

Английски език

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

Изобразително

Боряна Василева

Математика

Иванка Марашева

4

Математика

Иванка Марашева-

Английски език

Мария Иванова

Испански език

Десислава Павлова

Български език

Здравка Димитрова

Английски език

Мария Иванова

5

Философия

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

Испански език

Десислава Павлова

Български език

Здравка Димитрова

Физическо

Боян Златев

6

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

Информационни

Емил Абрамович

Биология

Владимир Стефанов

География

Мила Андонова

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Физическо

Боян Златев

Биология

Владимир Стефанов

География

Мила Андонова

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География

Мила Андонова

История

Детелин Аврамов

Немски език

Десислава Петкова

Физика

Борис Стефанов

Английски език

Мария Иванова

2

География

Мила Андонова

История

Детелин Аврамов

Немски език

Десислава Петкова

Физика

Борис Стефанов

Спортни

Боян Златев

3

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Изобразително

Боряна Василева

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Владимир Стефанов

Физическо

Боян Златев

4

Български език

Емилия Кацарска

Философия

Валентин Христов

Химия

Петранка Гавазка

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Биология

Владимир Стефанов

5

Български език

Емилия Кацарска

Английски език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

Химия

Петранка

Гавазка

Математика

Иванка Марашева

6

Английски език

Мария Иванова

Английски език

Мария Иванова

Физическо

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Диана Костова

Български език

Емилия Кацарска

История

Детелин Аврамов

Информационни

Диана Костова

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Физическо

Боян Златев

Първи чужд ЗИП

Елена Пехливанска

Физика

Борис Стефанов

2

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Информатика

Емил Абрамович

Информационни

Емил Абрамович

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Първи чужд език

Мария Иванова

Физика

Борис Стефанов

География

Светослава Димитрова

Български ЗИП

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Мария Иванова

4

Втори чужд език

Десислава Павлова

Химия

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология

Владимир Стефанов

Математика

Иванка Марашева

5

Втори чужд език

Десислава Павлова

Химия

Петранка Гавазка

Български ЗИП

Здравка Димитрова

Биология

Владимир Стефанов

Български език

Здравка Димитрова

6

Български език

Здравка Димитрова

Спортни

Боян Златев

Етика и право

Валентин Христов

Етика и право

Валентин Христов

Български език

Здравка Димитрова

7

Час на класа

Елена Пехливанска

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Първи чужд ЗИП

Елена Пехливанска

Физическо

Боян Златев

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Информационни

Емил Абрамович

Български език

Донка Андреева

2

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

Етика и право

Валентин Христов

Български език

Донка Андреева

3

Математика

Иванка Марашева

Математика

Иванка Марашева

Биология

Мила Андонова

География

Росица Стоянова

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

4

Етика и ЗИП

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Етика и ЗИП

Валентин Христов

География

Росица Стоянова

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

5

История

Детелин Аврамов

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Информационн ЗИП

Емил Абрамович

Втори чужд език

Десислава Павлова

6

История

Детелин Аврамов

Български език

Донка Андреева

Първи чужд език

Росица Николова

Български ЗИП

Донка Андреева

Втори чужд език

Десислава Павлова

7

Час на класа

Валентин Христов

Първи чужд език

Росица Николова

Български ЗИП

Донка Андреева

Физическо

Боряна Ковчезлиева

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Павлова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

2

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Павлова

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

3

Български език

Емилия Кацарска

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

Физика

Борис Стефанов

4

История

Детелин Аврамов

Физическо

Боян Златев

Математика

Иванка Марашева

Български език

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

5

Физическо

Боян Златев

Спортни

Боян Златев

Български ЗИП

Емилия Кацарска

География

Росица Стоянова

Биология

Владимир Стефанов

6

Философия ЗИП

Валентин Христов

Философия

Валентин Христов

Български ЗИП

Емилия Кацарска

География

Росица Стоянова

Биология

Владимир Стефанов

7

Час на класа

Иванка Марашева

Философия ЗИП

Валентин Христов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ЗИП

Росица Николова

Информационн ЗИП

Диана Костова

Български ЗИП

Донка Андреева

Испански ЗИП

Десислава Павлова

Първи чужд език

Росица Николова

2

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Информационн ЗИП

Диана Костова

Български език

Донка Андреева

Испански ЗИП

Десислава Павлова

Физика

Борис Стефанов

3

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Физическо ЗИП

Боряна Ковчезлиева

Информационн ЗИП

Диана Костова

Философия

Валентин Христов

Български език

Донка Андреева

4

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Български език

Донка Андреева

География

Светослава Димитрова

История

Детелин Аврамов

Испански ЗИП

Десислава Павлова

5

Спортни

Боряна Ковчезлиева

Философия

Валентин Христов

Физическо ЗИП

Боряна Ковчезлиева

История

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Росица Николова

6

Български ЗИП

Донка Андреева

Физическо

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

Английски ЗИП

Росица Николова

Физическо

Боряна Ковчезлиева

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Английски ЗИП

Росица Николова

Български ЗИП

Донка Андреева

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика

Петранка Гавазка

Свят и личност

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

География

Росица Стоянова

Втори чужд език

Десислава Павлова

2

Свят и личност

Валентин Христов

Български език

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Спортни

Адриан Стоев

Български ЗИП

Емилия Кацарска

3

История

Детелин Аврамов

Български език

Емилия Кацарска

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

4

Първи чужд език

Мария Иванова

Физическо

Адриан Стоев

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд ЗИП

Мария Иванова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

5

Първи чужд език

Мария Иванова

Математика

Иванка Ангелова Марашева

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Български език

Емилия Кацарска

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

6

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

Математика

Иванка Марашева

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Втори чужд език

Десислава Павлова

Физическо

Адриан Стоев

7

Час на класа

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Втори чужд ЗИП

Десислава Павлова

История

Детелин Аврамов

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Свят и личност

Валентин Христов

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

Свят и личност

Валентин Христов

Физика

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

2

Български език

Емилия Кацарска

Втори чужд ЗИП

Десислава Петкова

Български ЗИП

Емилия Кацарска

География

Росица Стоянова

История

Детелин Аврамов

3

Първи чужд ЗИП

Росица Николова

Спортни

Адриан Стоев

Втори чужд език

Десислава Петкова

Физическо

Адриан Стоев

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

4

Първи чужд ЗИП

Росица Николова-

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Втори чужд език

Десислава Петкова

Първи чужд език

Росица Николова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

5

Математика

Иванка Марашева

Български език

Емилия Кацарска

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Първи чужд език

Росица Николова

Философия ЗИП

Мая Ангелова

История ЗИП

Детелин Аврамов

6

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Български ЗИП

Емилия Кацарска

Български език

Емилия Кацарска

7

Час на класа

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова

Биология ЗИП

Владимир Стефанов

Физическо

Адриан Стоев

Първи чужд език

Росица Николова