Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - IІ срок 2017 / 2018 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

2

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

Технологии и предприемач.

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

3

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

4

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

Музика

Татяна Демирева

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

Околен свят

Татяна Демирева

5

Час на класа

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Спортни дейности

Настя Арнаутска

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

Математика Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

2

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Спортни дейности

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

3

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

4

БЕЛ

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

Околен свят

Настя Арнаутска

5

Час на класа

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Технологии и предприемач.

Настя Арнаутска

1 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

2

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

3

БЕЛ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

4

БЕЛ

Емилия Пейчева

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

ФВС

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Околен свят

Емилия Пейчева

5

Час на класа

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Технологии и предприемач.

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

Околен свят

Даниела Хараламбиева

2

Технологии и предприемач.

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

3

Музика

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

4

Спортни дейности Боян Златев

Математика

Даниела Хараламбиева

Английски език

Петина Тонева

Музика

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

5

Час на класа

Даниела Хараламбиева

Изобр. изкуство

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

Изобр. изкуство

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Радостина Димитрова

Математика

Радостина Димитрова

Музика

Радостина Димитрова

ФВС

Радостина Димитрова

Математика ИУЧ

Радостина Димитрова

2

ФВС

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

Математика

Радостина Димитрова

Математика ИУЧ

Радостина Димитрова

Спортни дейности

Боян Златев

3

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

БЕЛ

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

Околен свят

Радостина Димитрова

4

БЕЛ

Радостина Димитрова

Изобр. изкуство

Радостина Димитрова

Технологии и предприемач.

Радостина Димитрова

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Радостина Димитрова

5

Час на класа

Радостина Димитрова

Английски език

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Радостина Димитрова

БЕЛ

Радостина Димитрова

Музика

Радостина Димитрова

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

2

Математика ИУЧ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Спортни дейности

Боян Златев

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

Математика ИУЧ Дора Бешева

3

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

Околен свят

Дора Бешева

4

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Английски език

Петина Тонева

5

Час на класа

Дора Бешева

Изобр. изкуство

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Технологии и предприемач.

Дора Бешева

Изобр. изкуство

Дора Бешева

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

2

Математика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Първи чужд език

Петина Тонева

Първи чужд език

Петина Тонева

ЧО

Глория Кючукова

3

ЧО

Глория Кючукова

Домашен бит и технология Глория Кючукова

ЧП

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Английски ЗИП

Петина Тонева

4

Английски ЗИП

Петина Тонева

Първи чужд език

Петина Тонева

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

5

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

6

Час на класа

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

ЧО

Васил Младенов

2

Изобр. изкуство

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

ЧП

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

3

ЧО

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

Математика

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

4

БЕЛ

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Математика ЗИП

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

5

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Домашен бит и технология

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Изобр. изкуство

Васил Младенов

Първи чужд език

Петина Тонева

6

Час на класа

Васил Младенов

ИТ - ЗИП

Емилия Пейчева

ИТ - ЗИП

Даниел Дилов

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Изобр. изкуство

Петя Крачунова

Изобр. изкуство

Петя Крачунова

2

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Английски ЗИП

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

3

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

ЧП

Петя Крачунова

Домашен бит и технология

Петя Крачунова

ЧО

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

4

Английски ЗИП

Росица Николова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

5

Музика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Първи чужд език

Росица Николова

6

Час на класа

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

ЧО

Юлияна Каменова

Домашен бит и технология

Юлияна Каменова

2

Изобр. изкуство

Юлияна Каменова

Изобр. изкуство

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

3

ФВС

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

4

Математика

Юлияна Каменова

БЕЛ

Юлияна Каменова

Математика ЗИП

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Първи чужд език

Димитрина Икономова

5

Първи чужд език

Димитрина Икономова

ЧП

Юлияна Каменова

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

ИТ - ЗИП

Даниел Дилов

Първи чужд език

Димитрина Икономова

6

Час на класа

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Немски език ИУЧ

Десислава Петкова

Музика

Теодор Димитров

Математика

Маргарита Караджова

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

Диана Костова

2

ЧП

Петранка Гавазка

Изобр. изкуство

Боряна Василева

История и цивилизация

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

География и икономика

Стефани Нешева

3

Математика

Маргарита Караджова

География и икономика

Стефани Нешева

БЕЛ

Донка Андреева

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Технологии и предприемач.

Стефани Нешева

4

БЕЛ

Донка Андреева

История и цивилизация

Стефани Нешева

Немски език ИУЧ

Десислава Петкова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Донка Андреева

5

БЕЛ

Донка Андреева

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

ЧП

Петранка Гавазка

Информ. техн.

Даниел Дилов

Диана Костова

6

Английски език

Д. Икономова

Музика

Теодор Димитров

ФВС

Б. Ковчезлиева

ФВС

Б. Ковчезлиева

Английски език

Д.Икономова

7

Час на класа

Донка Андреева

БЕЛ

Донка Андреева

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Маргарита Караджова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

История и цивилизация

Стефани Нешева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

2

Математика

М. Караджова

Математика ИУЧ

М. Караджова

Музика

Теодор Димитров

Математика

М. Караджова

Математика

М. Караджова

3

История и цивилизация

Стефани Нешева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

География и икономика

Стефани Нешева

ИТ - ИУЧ

Даниел Дилов

Диана Костова

4

География и икономика

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Изобр. изкуство

Боряна Василева

5

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ЧП

Петранка Гавазка

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Информ. технологии

Даниел Дилов

Диана Костова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

6

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Технологии и предприемач.

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ЧП

Петранка Гавазка

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

7

Час на класа

Боряна Ковчезлиева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

География и икономика

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

Математика

Маргарита Караджова

2

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

3

Информ. технологии

Диана Костова

ФВС

Адриан Стоев

ЧП

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

4

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Технологии и предприемач.

Боряна Василева

История и цивилизация

Стефани Нешева

5

Математика

Маргарита Караджова

Музика

Теодор Димитров

История и цивилизация

Стефани Нешева

Испански ИУЧ

Виктория Николова

География и икономика

Стефани Нешева

6

ФВС

Адриан Стоев

ЧП

Мила Андонова

Спортни дейности

Адриан Стоев

Математика

Маргарита Караджова

Технологии и предприемач.

Боряна Василева

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Адриан Стоев

География и икономика

Мила Андонова

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

ФВС

Адриан Стоев

2

ЧП

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Изобр. изкуство

Боряна Василева

БЕЛ

Здравка Димитрова

Информ. технологии

Диана Костова

3

БЕЛ

Здравка Димитрова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Спортни дейности

Адриан Стоев

БЕЛ

Здравка Димитрова

4

Технологии и предприемач.

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

5

География и икономика

Мила Андонова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Технологии и предприемач.

Боряна Василева

Английски език

Димитрина Икономова

6

История и цивилизация

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Английски език

Димитрина Икономова

ИТ - ИУЧ

Диана Костова

История и цивилизация

Стефани Нешева

7

Час на класа

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Испански ЗИП

Виктория Николова

Първи чужд език

Петина Тонева

ФВС

Адриан Стоев

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Първи чужд език

Петина Антонова Тонева

2

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Испански ЗИП

Виктория Николова

Биология и ЗО

Мила Андонова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Първи чужд език

Петина Тонева

3

Спортни дейности

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Маргарита Караджова

4

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

География и икономика

Мила Андонова

История и цивилизация

Стефани Нешева

География и икономика

Мила Андонова

5

Физика и астрономия

Борис Стефанов

Информ. технологии

Диана Костова

Биология и ЗО

Мила Андонова

Математика

Маргарита Караджова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

6

Математика

Маргарита Караджова

Математика ЗИП

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Технологии

Стефани Нешева

Физика и астрономия

Борис Стефанов

7

Час на класа

Петина Тонева

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Испански ЗИП

Виктория Николова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Биология и ЗО

Мила Андонова

Математика

Даниел Дилов

Технологии

Стефани Нешева

2

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Испански ЗИП

Виктория Николова

Първи чужд език

Димитрина Икономова

Химия и опазване на ок. среда и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

История и цивилизация

Стефани Нешева

География и икономика

Мила Андонова

3

Физика и астрономия

Борис Стефанов

Първи чужд език

Димитрина Икономова

Математика

Даниел Дилов

Биология и ЗО

Мила Андонова

География и икономика

Мила Андонова

4

Информ. технологии

Диана Костова

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

ФВС

Адриан Стоев

5

Математика

Даниел Дилов

Математика

Даниел Дилов

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Физика и астрономия

Борис Стефанов

6

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Спортни дейности

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

Първи чужд език

Димитрина Икономова

Математика ЗИП

Даниел Дилов

7

Час на класа

Стефани Нешева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

ФВС

Боян Златев

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

2

Първи чужд език

Елена Ангелова Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

3

ФВС

Боян Златев

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

4

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Спортни дейности

Боян Златев

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

5

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

6

Информ. технологии

Даниел Дилов

Информ. технологии

Диана Костова

Математика

Иванка Марашева

Въведение в предприемачест- вото - ИУЧ

Емил Абрамович

Философия

Валентин Христов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Въведение в предприемачест- вото - ИУЧ

Емил Абрамович

Първи чужд език

Елена Пехливанска

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Даниел Дилов

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Информ. технологии

Диана Костова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

2

ФВС

Боян Златев

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Философия

Валентин Христов

Първи чужд език

Николета Грънчарова

3

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Музика

Теодор Димитров

Първи чужд език

Николета Грънчарова

4

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Въведение в предприемачест- вото - ИУЧ

Мила Андонова

ФВС

Боян Златев

5

Първи чужд език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Въведение в предприемачест- вото - ИУЧ

Мила Андонова

6

Първи чужд език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Спортни дейности

Боян Златев

7

Час на класа

Диана Костова

Математика

Даниел Дилов

Първи чужд език

Николета Грънчарова

Математика

Даниел Дилов

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд

Николета Грънчарова

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език

Виктория Николова

Физика и астрономия

Борис Стефанов

БЕЛ

Здравка Димитрова

2

Първи чужд

Николета Грънчарова

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език

Виктория Николова

Музика

Теодор Димитров

БЕЛ

Здравка Димитрова

3

Математика

Иванка Марашева

Биология и ЗО

Мила Андонова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

Математика

Иванка Марашева

4

БЕЛ - ЗИП

Здравка Димитрова

Биология и ЗО

Мила Антонова Андонова

ФВС

Боряна Руменова Ковчезлиева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Първи чужд език

Елена Пехливанска

5

Информ. технологии

Емил Абрамович

Информ. технологии

Диана Костова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Психология и логика

Валентин Христов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

6

БЕЛ

Здравка Димитрова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Изобр. изкуство

Боряна Василева

География и икономика

Мила Андонова

7

Час на класа

Елена Пехливанска

Информатика

Емил Абрамович

Втори чужд

Виктория Николова

География и икономика

Мила Андонова

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Донка Андреева

БЕЛ

Донка Андреева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

История и цивилизация

Детелин Аврамов

История и цивилизация

Детелин Аврамов

2

ФВС

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Донка Андреева

Психология и логика

Валентин Христов

Биология и ЗО

Мила Андонова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

3

География и икономика

Мила Андонова

Математика

Иванка Марашева

Информатика

Емил Абрамович

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Росица Николова

4

География и икономика

Мила Андонова

Математика

Иванка Марашева

Информатика

Емил Абрамович

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Физика и астрономия

Борис Стефанов

5

Психология и логика ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Виктория Николова

Първи чужд език

Росица Николова

БЕЛ - ЗИП

Донка Андреева

Математика

Иванка Марашева

6

Психология и логика ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Виктория Николова

Биология и ЗО

Мила Андонова

БЕЛ - ЗИП

Донка Андреева

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

7

Час на класа

Валентин Христов

Музика

Теодор Димитров

Информ. технологии

Даниел Дилов

Информ. технологии

Диана Костова

Физика и астрономия

Борис Стефанов

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Етика и право

Валентин Христов

Втори чужд език

Виктория Николова

БЕЛ

Донка Андреева

Първи чужд

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

2

Етика и право

Валентин Христов

Спортни дейности Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Донка Андреева

Първи чужд

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

3

Информ. технологии

Емил Абрамович

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

География и икономика

Росица Стоянова

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

4

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Мария Иванова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Физика и астрономия

Борис Стефанов

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

5

История и цивилизация

Детелин Аврамов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Физика и астрономия

Борис Стефанов

Втори чужд език

Виктория Николова

6

Първи чужд език

Мария Иванова

БЕЛ

Донка Андреева

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Информатика

Емил Абрамович

БЕЛ

Донка Андреева

7

Час на класа

Иванка Марашева

Втори чужд

Виктория Николова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Донка Андреева

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика и астрономия

Борис Стефанов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

Биология и ЗО

Мила Андонова

БЕЛ

Донка Андреева

2

БЕЛ - ЗИП

Донка Андреева

Етика и право ЗИП

В. Христов

Математика

Иванка Марашева

Информ. технологии

Диана Костова

БЕЛ

Донка Андреева

3

Етика и право

Валентин Христов

Етика и право ЗИП

Валентин Христов

История и цивилизация

Детелин Аврамов

История и цивилизация

Детелин Аврамов

География и икономика

Светослава Димитрова

4

Физика и астрономия

Борис Стефанов

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

Втори чужд език

Виктория Николова

Втори чужд език

Виктория Николова

Математика

Иванка Марашева

5

Първи чужд език

Росица Николова

Изобразителн ЗИП

Боряна Василева

БЕЛ

Донка Андреева

Спортни дейности Боряна Ковчезлиева

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

6

Първи чужд език

Росица Николова

ИТ - ЗИП

Диана Костова

БЕЛ - ЗИП

Донка Андреева

Биология и ЗО

Мила Андонова

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Детелин Аврамов

ФВС

Б. Ковчезлиева

Етика и право

В. Христов

ИТ - ЗИП

Диана Костова

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Мария Иванова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

2

Първи чужд език

Мария Иванова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Спортни дейности

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

3

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

Философия

Мая Ангелова

4

БЕЛ

Емилия Кацарска

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

Втори чужд

Виктория Николова

5

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд

Мария Иванова

Втори чужд език

Виктория Николова

БЕЛ

Емилия Кацарска

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

6

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд

Мария Иванова

Втори чужд език

Виктория Николова

География и икономика

Росица Стоянова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

7

Час на класа

Емилия Кацарска

ФВС

Адриан Стоев

География и икономика

Росица Стоянова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Росица Николова

Спортни дейности

Адриан Стоев

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

2

Първи чужд език

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Биология и ЗО

Владимир Стефанов

3

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език

Десислава Петкова

Първи чужд

Росица Николова

БЕЛ

Емилия Кацарска

ФВС

Адриан Стоев

4

Химия и опазване на ок. среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език

Десислава Петкова

Първи чужд

Росица Николова

География и икономика

Росица Стоянова

Философия

Мая Ангелова

5

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Емилия Кацарска

Втори чужд

Десислава Петкова

География и икономика

Росица Стоянова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

6

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Емилия Кацарска

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Росица Николова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

7

Час на класа

Росица Николова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Росица Николова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

БЕЛ

Емилия Кацарска

География и икономика

Росица Стоянова

Втори чужд

Виктория Николова

2

БЕЛ

Емилия Кацарска

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ

Емилия Кацарска

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

3

БЕЛ

Емилия Кацарска

БЕЛ

Емилия Кацарска

Втори чужд

Виктория Николова

Първи чужд

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

4

Втори чужд език

Виктория Николова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език

Мария Иванова

5

Първи чужд език

Мария Иванова

Свят и личност

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

ФВС

Адриан Стоев

6

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Свят и личност

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Виктория Николова

7

Час на класа

Боряна Василева

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Спортни дейности

Адриан Стоев

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Петкова

БЕЛ

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Мария Иванова

2

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Десислава Петкова

География и икономика

Росица Стоянова

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Първи чужд

Мария Иванова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

БЕЛ

Емилия Кацарска

Свят и личност

Валентин Христов

Час на класа

Боян Златев

4

Първи чужд

Мария Иванова

Свят и личност

Валентин Христов

БЕЛ

Емилия Кацарска

БЕЛ

Емилия Кацарска

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

5

ФВС

Боян Златев

Втори чужд

Десислава Петкова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

ФВС

Боян Златев

6

БЕЛ

Емилия Кацарска

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

7

Втори чужд

Десислава Петкова

География и икономика ЗИП

Светослава Димитрова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Биология и ЗО ЗИП

Владимир Стефанов

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

8

Спортни дейности

Боян Златев