Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - ІІ срок 2019/2020 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Спортни дейности

Ковчезлиева

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

2

Английски ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

3

Музика

Глория Кючукова

Технологии

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

Околен свят

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

4

БЕЛ

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ФВС

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

5

Час на класа

Глория Кючукова

Изобр. изкуство

Глория Кючукова

БЕЛ

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

1 б, сутрин 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Спортни дейности

Ковчезлиева

Музика

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

2

Математика ИУЧ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

3

Технологии

Васил Младенов

Изобр. изкуство

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Околен свят

Васил Младенов

Английски ИУЧ

Петина Тонева

4

Математика

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

5

Час на класа

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

БЕЛ

Васил Младенов

Изобр. изкуство

Васил Младенов

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

БЕЛ

Боряна Стоилова

2

Математика

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

3

Спортни дейности

Ковчезлиева

Околен свят

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ФВС

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

4

ФВС

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

Технологии

Боряна Стоилова

5

Час на класа

Боряна Стоилова

ИТ - ИУЧ

Васил Младенов

БЕЛ

Боряна Стоилова

БЕЛ

Боряна Стоилова

Изобр. изкуство

Боряна Стоилова

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Юл. Каменова

Математика

Юл. Каменова

Математика ИУЧ

Юл. Каменова

Технологии

Юл. Каменова

Английски език

Петина Тонева

2

БЕЛ

Юл. Каменова

Математика

Юл. Каменова

Спортни дейности

Ковчезлиева

БЕЛ

Юл. Каменова

Математика

Юл. Каменова

3

ФВС

Юл. Каменова

Околен свят

Юл. Каменова

Изобр. изкуство

Юл. Каменова

БЕЛ

Юл. Каменова

БЕЛ

Юл. Каменова

4

Математика ИУЧ

Юл. Каменова

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Юл. Каменова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ФВС

Юл. Каменова

5

Час на класа

Юл. Каменова

Музика

Юл. Каменова

БЕЛ

Юл. Каменова

Музика

Юл. Каменова

Изобр. изкуство

Юл. Каменова

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

2

БЕЛ

Петя Крачунова

Околен свят

Петя Крачунова

Изобр. изкуство

Петя Крачунова

Технологии

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

3

Английски език

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

ИТ ИУЧ

Васил Младенов

4

ФВС

Петя Крачунова

Спортни дейности

Ковчезлиева

Музика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

5

Час на класа

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

БЕЛ

Петя Крачунова

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Татяна Демирева

Спортни дейности

Настя Арнаутска

Математика

Татяна Демирева

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

2

БЕЛ

Татяна Демирева

ЧО

Татяна Демирева

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Татяна Демирева

ЧО

Татяна Демирева

3

БЕЛ

Татяна Демирева

Английски език

Петина Тонева

Музика

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

4

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Татяна Демирева

БЕЛ

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Технологии

Татяна Демирева

5

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Татяна Демирева

ЧП

Татяна Демирева

КМ

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

6

Час на класа

Татяна Демирева

Изобр. изкуство

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Информационн ИУЧ

Васил Младенов

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Математика

Настя Арнаутска

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

2

ФВС

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

Изобр. изкуство

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

3

Математика

Настя Арнаутска

ЧО

Настя Арнаутска

ЧП

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

Технологии

Настя Арнаутска

4

БЕЛ

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

БЕЛ

Настя Арнаутска

ЧО

Настя Арнаутска

5

БЕЛ

Настя Арнаутска

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

БЕЛ

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

ФВС

Настя Арнаутска

6

Час на класа

Настя Арнаутска

КМ

Настя Арнаутска

Спортни дейности

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Емилия Пейчева

Спортни дейности

Ковчезлиева

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

2

БЕЛ

Емилия Пейчева

ЧО

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

3

БЕЛ

Емилия Пейчева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

4

Английски език

Николета Грънчарова

КМ

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

5

Математика

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

БЕЛ

Емилия Пейчева

Технологии

Емилия Пейчева

ЧО

Емилия Пейчева

6

Час на класа

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Музика

Емилия Пейчева

Изобр. изкуство

Емилия Пейчева

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Даниела Хараламбиева

ЧП

Даниела Хараламбиева

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

Музика

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

2

Математика

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

Музика

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

ФВС

Даниела Хараламбиева

3

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

КМ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

Английски език

Николета Грънчарова

4

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

ЧП

Даниела Хараламбиева

5

ФВС

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

ЧО

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

БЕЛ

Даниела Хараламбиева

6

Час на класа

Даниела Хараламбиева

Спортни дейности

Боян Златев

Изобр. изкуство

Даниела Хараламбиева

Технологии

Даниела Хараламбиева

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Елка Кръстева

КМ

Емилия Пейчева

ЧО

Елка Кръстева

Изобр. изкуство

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

2

Математика

Елка Кръстева

ЧП

Елка Кръстева

Музика

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

ФВС

Елка Кръстева

3

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

Английски език

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

ЧП

Елка Кръстева

4

БЕЛ

Елка Кръстева

Английски език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

Английски език

Николета Грънчарова

5

Музика

Елка Младнова Кръстева

ФВС

Елка Кръстева

Спортни дейности

Боян Златев

БЕЛ

Елка Кръстева

БЕЛ

Елка Кръстева

6

Час на класа

Елка Кръстева

ФВС

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Технологии

Елка Кръстева

4 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

ЧП

Дора Бешева

2

Информационн ИУЧ

Ивелина Ситнилска

КМ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Изобр. изкуство

Дора Бешева

3

Музика

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

БЕЛ

Дора Бешева

4

БЕЛ

Дора Бешева

ЧП

Дора Бешева

Спортни дейности

Боян Златев

Математика

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

5

Английски език

Николета Грънчарова

БЕЛ

Дора Бешева

ЧО

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

Английски език

Николета Грънчарова

6

Час на класа

Дора Бешева

Английски език

Николета Грънчарова

ФВС

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Петина Тонева

Математика

Ивелина Ситнилска

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Ивелина Ситнилска

2

БЕЛ

Ралица Атанасова

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

Английски език

Петина Тонева

БЕЛ

Ралица Атанасова

3

БЕЛ

Ралица Атанасова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

ЧП

Петранка Гавазка

Английски език

Петина Тонева

Спортни дейности

Ковчезлиева

4

Технологии

Малина Трайкова

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИТ - ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

Английски ИУЧ

Петина Тонева

5

Изобр. изкуство

Малина Трайкова

ЧП

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика

Ивелина Ситнилска

Технологии

Малина Трайкова

6

География

Стефани Нешева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ИТ - ИУЧ

Ив. Ситнилска

Диана Костова

История

Стефани Нешева

Музика

Теодор Димитров

7

Час на класа

Петина Тонева

Изобр. изкуство

Малина Трайкова

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии

Малина Трайкова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Технологии

Малина Трайкова

2

ЧП

Петранка Гавазка

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

ЧП

Петранка Гавазка

ФВС

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

3

Английски език

Димитрина Икономова

ФВС

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Ралица Атанасова

Спортни дейности

Адриан Стоев

4

БЕЛ

Ралица Атанасова

География

Стефани Нешева

Математика

Маргарита Караджова

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Музика

Теодор Димитров

5

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

Математика

Маргарита Караджова

БЕЛ

Ралица Атанасова

6

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

География

Стефани Нешева

ИТ - ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Математика

Ивелина Ситнилска

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

2

Технологии

Малина Трайкова

ФВС

Адриан Стоев

Английски ИУЧ

Димитрина Икономова

Математика

Ивелина Ситнилска

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

3

Математика

Ивелина Ситнилска

География

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

4

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Димитрина Икономова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Математика ИУЧ

Ивелина Ситнилска

5

Английски език

Димитрина Икономова

История

Стефани Нешева

ИТ

Ивелина Ситнилска

Диана Костова

Английски език

Димитрина Икономова

История

Стефани Нешева

6

ЧП

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

ФВС

Адриан Стоев

ФВС

Адриан Стоев

7

Час на класа

Стефани Нешева

Спортни дейности

Адриан Стоев

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита Караджова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

2

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

ЧП

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Музика

Теодор Димитров

3

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

4

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

Технологии

Малина Трайкова

5

ЧП

Мила Андонова

ЧП

Мила Андонова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

6

ИТ - ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Английски език

Димитрина Икономова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

7

Час на класа

Малина Трайкова

Спортни дейности

Ковчезлиева

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

2

История

Стефани Нешева

Информационни

Диана Костова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

3

БЕЛ - ИУЧ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Технологии

Малина Трайкова

4

Физика

Борис Стефанов

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Биология

Мила Андонова

География

Стефани Нешева

5

Изобр. изкуство

Боряна Василева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Музика

Анна-Мария Въртовска

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Димитрина Икономова

6

Английски език

Димитрина Икономова

Музика

Анна-Мария Въртовска

Спортни дейности

Ковчезлиева

Биология

Мила Андонова

География

Стефани Нешева

7

Час на класа

Десислава Калайджиева

Математика

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Димитрина Икономова

Информационни

Диана Костова

Музика

Анна-Мария Въртовска

Английски език

Димитрина Икономова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

2

Математика

Маргарита Караджова

Музика

Анна-Мария Въртовска

Физика

Борис Стефанов

География

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина Икономова

3

Математика

Маргарита Караджова

Информационн ИУЧ

Диана Костова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Химия

Петранка Гавазка

4

Биология

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

История

Стефани Нешева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

5

ФВС

Боряна Ковчезлиева

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

Химия

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

6

БЕЛ

Магдалена Ерменкова

История

Стефани Нешева

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Технологии

Малина Трайкова

7

Час на класа

Боряна Ковчезлиева

География

Стефани Нешева

Спортни дейности

Ковчезлиева

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

ФВС

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

2

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Спортни дейности

Боян Златев

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Елена Пехливанска

3

ФВС

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Математика

Ивелина Ситнилска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

4

Английски език

Елена Пехливанска

Час на класа

Анна-Мария Въртовска

БЕЛ

Иван Маринов

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

5

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

6

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

7

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Философия

Мая Ангелова

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

2

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

Спортни дейности

Адриан Стоев

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

3

ФВС

Адриан Стоев

Изобр. изкуство

Боряна Василева

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

4

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Росица Николова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

5

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Философия

Мая Ангелова

6

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

БЕЛ

Иван Маринов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

7

Час на класа

Мила Андонова

БЕЛ

Иван Маринов

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Росица Николова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Боян Златев

БЕЛ

Здравка Димитрова

Физика

Борис Стефанов

Информационни

Емил Абрамович

Английски език

Мария Иванова

2

ФВС

Боян Златев

Философия

Валентин Христов

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Философия

Валентин Христов

Испански език

Ивет Янкова

3

География

Стефани Нешева

Математика

Иванка Марашева

Спортни дейности

Боян Златев

Английски език

Мария Иванова

Испански език

Ивет Янкова

4

География

Стефани Нешева

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

5

Английски език

Мария Иванова

Музика

Анна-Мария Въртовска

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Биология

Мила Андонова

6

Математика

Иванка Марашева

Английски език

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

БЕЛ

Здравка Димитрова

7

Час на класа

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Биология

Мила Андонова

БЕЛ

Здравка Димитрова

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Музика

Анна-Мария Въртовска

История

Детелин Аврамов

География

Мила Андонова

Английски език

Николета Грънчарова

2

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

История

Детелин Аврамов

География

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

3

Информационни

Емил Абрамович

Физика

Борис Стефанов

Спортни дейности

Ковчезлиева

Испански език

Ивет Янкова

Биология

Мила Андонова

4

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

Испански език

Ивет Янкова

Философия

Мая Ангелова

5

Математика

Иванка Марашева

БЕЛ

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

6

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Английски език

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Николета Грънчарова

История

Детелин Аврамов

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Мария Иванова

Биология

Мила Андонова

БЕЛ - ИУЧ

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

БЕЛ

Здравка Димитрова

2

Философия

Валентин Христов

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ - ИУЧ

Здравка Димитрова

Изобр. изкуство

Боряна Василева

БЕЛ

Здравка Димитрова

3

История

Детелин Аврамов

Английски език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

Физика

Борис Стефанов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

4

ФВС

Адриан Стоев

Английски език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

География

Росица Стоянова

Английски ИУЧ

Мария Иванова

5

ИТ

Емил Абрамович

Математика

Иванка Марашева

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

Испански език

Ивет Янкова

6

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

Философия ИУЧ

Валентин Христов

География

Росица Стоянова

Испански език

Ивет Янкова

7

Час на класа

Здравка Димитрова

Спортни дейности

Адриан Стоев

Философия

Валентин Христов

Химия

Петранка Гавазка

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

БЕЛ - ИУЧ

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Мария Иванова

Немски език

Десислава Петкова

2

Английски ИУЧ

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Иванка Марашева

Английски език

Мария Иванова

Немски език

Десислава Петкова

3

ИИ

Боряна Василева

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

4

ФВС

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

БЕЛ

Здравка Димитрова

География

Светослава Димитрова

5

ИТ

Диана Костова

Английски ИУЧ

Мария Иванова

География

Светослава Димитрова

Философия

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

6

ФВС

Боян Златев

Философия

Валентин Христов

БЕЛ - ИУЧ

Здравка Димитрова

Физика

Борис Стефанов

Биология

Мила Андонова

7

Час на класа

Диана Костова

Спортни дейности

Боян Златев

Физика

Борис Стефанов

Биология

Мила Андонова

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Философия

Валентин Христов

ФВС

Адриан Стоев

2

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

АЕ - ЗИП

Елена Пехливанска

ФВС

Адриан Стоев

3

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Химия

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Философия ЗИП

Валентин Христов

История

Детелин Аврамов

4

БЕЛ - ЗИП

Здравка Димитрова

Химия

Петранка Гавазка

Математика

Иванка Марашева

Спортни дейности

Адриан Стоев

История

Детелин Аврамов

5

БЕЛ - ЗИП

Здравка Димитрова

Втори чужд език

Ивет Янкова

Математика

Иванка Марашева

БЕЛ

Здравка Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

6

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Ивет Янкова

География

Светослава Димитрова

БЕЛ

Здравка Димитрова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

7

Час на класа

Елена Пехливанска

География

Светослава Димитрова

АЕ - ЗИП

Елена Пехливанска

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

Първи чужд език

Мария Иванова

ИТ - ЗИП

Диана Костова

Емил Абрамович

История

Детелин Аврамов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

2

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова Янкова

Първи чужд език

Мария Иванова

ИТ - ЗИП

Диана Костова

Емил Абрамович

История

Детелин Аврамов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

3

АЕ - ЗИП

Мария Иванова

Философия ЗИП

Валентин Христов

АЕ - ЗИП

Мария Иванова

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Математика

Иванка Марашева

4

Философия

Валентин Христов

Философия ЗИП

Валентин Христов

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

Спортни дейности

Ковчезлиева

Математика

Иванка Марашева

5

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

АЕ - ЗИП

Мария Иванова

География

Росица Стоянова

ИИ ЗИП

Боряна Василева

6

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Физика

Борис Стефанов

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

ИИ ЗИП

Боряна Василева

7

Час на класа

Валентин Христов

Философия ЗИП

Валентин Христов

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИИ ЗИП

Боряна Василева

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Детелин Аврамов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

Спортни дейности

Адриан Стоев

БЕЛ

Ралица Атанасова

2

История

Детелин Аврамов

История ЗИП

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Ивет Янкова

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Философия ЗИП

Валентин Христов

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

Свят и личност

Валентин Христов

История ЗИП

Детелин Аврамов

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

4

АЕ - ЗИП

Мария Иванова

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

Свят и личност

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

ФВС

Адриан Стоев

5

Втори чужд език

Ивет Янкова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Философия ЗИП

Валентин Христов

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

6

АЕ - ЗИП

Мария Иванова

ФВС

Адриан Стоев

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Иванка Марашева

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

География

Росица Стоянова

Физика

Борис Стефанов

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ЗИП

Диана Костова

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

История ЗИП

Детелин Аврамов

2

ИТ - ЗИП

Диана Костова

БЕЛ

Ралица Атанасова

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

БЕЛ - ЗИП

Ралица Атанасова

ИИ ЗИП

Боряна Василева

3

АЕ - ЗИП

Росица Николова

БЕЛ

Ралица Атанасова

Първи чужд език

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

ИИ ЗИП

Боряна Василева

4

АЕ - ЗИП

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

Първи чужд език

Росица Николова

БЕЛ

Ралица Атанасова

ИИ ЗИП

Боряна Василева

5

Свят и личност

Валентин Христов

ИТ - ЗИП

Диана Костова

Спортни дейности

Адриан Стоев

ИЕ - ЗИП

Ивет Янкова

География ЗИП

Светослава Димитрова

6

История ЗИП

Детелин Аврамов

История ЗИП

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Свят и личност

Валентин Христов

География ЗИП

Светослава Димитрова

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

АЕ - ЗИП

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова