Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - IІ срок

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език ИУЧ

М. Караджова

Математика

Д. Хараламбиева

Музика

Д. Хараламбиева

Физическо възпит. и спорт

Д. Хараламбиева

Математика

Д. Хараламбиева

2

Музика

Д. Хараламбиева

Български език и литература

Д. Хараламбиева

Околен свят

Д. Хараламбиева

Изобразително изкуство

Д. Хараламбиева

Български език и литература

Д. Хараламбиева

3

Български език и литература

Д. Хараламбиева

Български ИУЧ Д. Хараламбиева

Български език и литература

Д. Хараламбиева

Български език и литература

Д. Хараламбиева

Български език и литература

Д. Хараламбиева

4

Математика

Д. Хараламбиева

Изобразително изкуство

Д. Хараламбиева

Английски език ИУЧ

М. Караджова

Български език и литература

Д. Хараламбиева

Спортни дейности

Боян Златев

5

Час на класа

Д. Хараламбиева

Физическо възпит. и спорт

Д. Хараламбиева

Математика

Д. Хараламбиева

Технологии и предприемачество

Д. Хараламбиева

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Технологии и предприемачество

Цв. Манасиева

Български език и литература

Цв. Манасиева

Околен свят

Цв. Манасиева

Музика

Цв. Манасиева

Математика ИУЧ

Цв. Манасиева

2

Математика

Цв. Манасиева

Изобразително изкуство

Цв. Манасиева

Математика

Цв. Манасиева

Математика

Цв. Манасиева

Спортни дейности

Боян Златев

3

Български език и литература

Цв. Манасиева

Математика

Цв. Манасиева

Изобразително изкуство

Цв. Манасиева

Физическо възпит. и спорт

Цв. Манасиева

Български език и литература

Цв. Манасиева

4

Музика

Цв. Манасиева

Физическо възпит. и спорт

Цв. Манасиева

Информационни технологии - ИУЧ

Р. Софрониева

Български език и литература

Цв. Манасиева

Български език и литература

Цв. Манасиева

5

Час на класа

Цв. Манасиева

Български език и литература

Цв. Манасиева

Български език и литература

Цв. Манасиева

Информационни технологии - ИУЧ

Р. Софрониева

І в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Околен свят

Дора Бешева

Физическо възпит. и спорт

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

2

Математика

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

3

Български език и литература

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Български език и литература

Дора Бешева

Спортни дейности

Боян Златев

4

Изобразително изкуство

Дора Бешева

Информационни технологии - ИУЧ

Р. Софрониева

Физическо възпит. и спорт

Дора Бешева

Информационни технологии - ИУЧ

Р. Софрониева

Математика ИУЧ Дора Бешева

5

Час на класа

Дора Бешева

Изобразително изкуство

Дора Бешева

Технологии и предприемачество

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително изкуство

Глория Кючукова

Първи чужд език

М. Караджова

Математика

Глория Кючукова

Първи чужд език

М. Караджова

Български език и литература

Глория Кючукова

2

Изобразително изкуство

Глория Кючукова

Околен свят

Глория Кючукова

Английски език ЗИП

М. Караджова

Спортни дейности

Илона Кирякова

Математика

Глория Кючукова

3

Математика

Глория Кючукова

Български език и литература

Глория Кючукова

Физическо възпит. и спорт

Глория Кючукова

Домашен бит и технология

Глория Кючукова

Английски език ЗИП

М. Караджова

4

Български език и литература

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Български език и литература

Глория Кючукова

Български език и литература

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

5

Час на класа

Глория Кючукова

Физическо възпит. и спорт

Глория Кючукова

Български език и литература

Глория Кючукова

Български език и литература

Глория Кючукова

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Спортни дейности

Илона Кирякова

Музика

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

2

Информационни технологии - ЗИП

Петя Крачунова/

Р. Софрониева

Околен свят

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Първи чужд език

Катя Гогова

3

Първи чужд език

Катя Гогова

Математика

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

Математика ЗИП

Васил Младенов

4

Български език и литература

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

Домашен бит и технология

Васил Младенов

Изобразително изкуство

Васил Младенов

Изобразително изкуство

Васил Младенов

5

Час на класа

Васил Младенов

Български език и литература

Васил Младенов

Физическо възпит. и спорт

Васил Младенов

Физическо възпит. и спорт

Васил Младенов

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Петя Крачунова

Български език и литература

Петя Крачунова

Физическо възпит. и спорт

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Човекът и обществото

Петя Крачунова

2

Първи чужд език

М. Караджова

Спортни дейности

Илона Кирякова

Математика

Петя Крачунова

Английски език ЗИП

М. Караджова

Български език и литература

Петя Крачунова

3

Човекът и обществото

Петя Крачунова

Човекът и природата

Петя Крачунова

Първи чужд език

М. Караджова

Изобразително изкуство

Петя Крачунова

Музика

Петя Крачунова

4

Математика

Петя Крачунова

Домашен бит и технология

Петя Крачунова

Български език и литература

Петя Крачунова

Български език и литература

Петя Крачунова

Първи чужд език

М. Караджова

5

Физическо възпит. и спорт

Петя Крачунова

Английски език ЗИП

М. Караджова

Български език и литература

Петя Крачунова

Български език и литература

Петя Крачунова

Изобразително изкуство

Петя Крачунова

6

Час на класа

Петя Крачунова

Физическо възпит. и спорт

Петя Крачунова

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Юлияна Каменова

Български език и литература

Юлияна Каменова

Човекът и обществото

Юлияна Каменова

Изобразително изкуство

Юлияна Каменов

Човекът и обществото

Юлияна Каменова

2

Спортни дейности

Илона Кирякова

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева

Български език и литература

Юлияна Каменова

Математика ЗИП

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

3

Първи чужд език

М. Караджова

Физическо възпит. и спорт

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Човекът и природата

Юлияна Каменова

Български език и литература

Юлияна Каменова

4

Български език и литература

Юлияна Каменова

Първи чужд език

М. Караджова

Български език и литература

Юлияна Каменова

Български език и литература

Юлияна Каменова

Изобразително изкуство

Юлияна Каменова

5

Български език и литература

Юлияна Каменова

Домашен бит и технология

Юлияна Каменова

Физическо възпит. и спорт

Юлияна Каменова

Първи чужд език

М. Караджова

Музика

Юлияна Каменова

6

Час на класа

Юлияна Каменова

Физическо възпит. и спорт

Юлияна Каменова

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Катя Гогова

Музика

Катя Гогова

Български език и литература

Катя Гогова

Музика

Катя Гогова

Физическо възпит. и спорт

Катя Гогова

2

Човекът и природата

Катя Гогова

Изобразително изкуство

Катя Гогова

Български език и литература

Катя Гогова

Математика

Катя Гогова

Първи чужд език

Петина Тонева

3

Английски език ЗИП

Петина Тонева

Математика

Катя Гогова

Домашен бит и технология

Катя Гогова

Първи чужд език

Петина Тонева

Математика

Катя Гогова

4

Спортни дейности

Боян Златев

Български език и литература

Катя Гогова

Първи чужд език

Петина Тонева

Физическо възпит. и спорт

Катя Гогова

Български език и литература

Катя Гогова

5

Математика

Катя Гогова

Английски език ЗИП

Петина Тонева

Човекът и обществото

Катя Гогова

Български език и литература

Катя Гогова

Български език и литература

Катя Гогова

6

Час на класа

Катя Гогова

Предприемачест  во СИП

Катя Гогова

Физическо възпит. и спорт

Катя Гогова

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Настя Арнаутска

Човекът и обществото

Настя Арнаутска

Първи чужд език

Петина Тонева

Музика

Настя Арнаутска

Математика ЗИП

Настя Арнаутска

2

Музика

Настя Арнаутска

Първи чужд език

Петина Тонева

Физическо възпит. и спорт

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Български език и литература

Настя Арнаутска

3

Спортни дейности

Боян Златев

Български език и литература

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Български език и литература

Настя Арнаутска

Първи чужд език

Петина Тонева

4

Човекът и природата

Настя Арнаутска

Български език и литература

Настя Арнаутска

Български език и литература

Настя Арнаутска

Български език и литература

Настя Арнаутска

Домашен бит и технология

Настя Арнаутска

5

Математика

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева

Физическо възпит. и спорт

Настя Арнаутска

Изобразително изкуство

Настя Арнаутска

6

Час на класа

Настя Арнаутска

Физическо възпит. и спорт

Настя Арнаутска

Предприемачест во СИП

Настя Арнаутска

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

География и икономика

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

Български език и литература

Ралица Атанасова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Математика ИУЧ

М. Караджова

2

Човекът и природата

М. Господинова

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Български език и литература

Ралица Атанасова

Спортни дейности

Адриан Стоев

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

3

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Математика

М. Караджова

Информационни технологии ИУЧ

Диана Костова

Математика

М. Караджова

Информационни

Диана Костова

4

Български език и литература

Ралица Атанасова

География и икономика

Мила Андонова

Първи чужд език

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

5

Първи чужд език

Росица Николова

Технологии и предприемачество

Боряна Василева

Човекът и природата

М. Господинова

Първи чужд език

Росица Николова

Български език и литература

Ралица Атанасова

6

Математика

М. Караджова

История и цивилизация

Стефани Нешева

Математика

М. Караджова

Български език и литература

Ралица Атанасова

История и цивилизация

Стефани Нешева

7

Час на класа

Ралица Атанасова

Музика

Теодор Димитров

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Петина Тонева

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Човекът и природата

М. Господинова

Музика

Теодор Димитров

Изобразително изкуство

Боряна Василева

2

Информационни

Диана Костова

Математика ИУЧ

М. Караджова

Първи чужд език

Петина Тонева

Технологии и предприемачество

Боряна Василева

Математика

М. Караджова

3

География и икономика

Мила Андонова

География и икономика

Мила Андонова

Първи чужд език

Петина Тонева

Български език и литература

М. Ерменкова

История и цивилизация

Пламен Янков

4

Български език и литература

М. Ерменкова

Музика

Теодор Димитров

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Математика

М. Караджова

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

5

Математика

М. Караджова

Български език и литература

М. Ерменкова

Математика

М. Караджова

Първи чужд език

Петина Тонева

Български език и литература

М. Ерменкова

6

Спортни дейности

Адриан Стоев

История и цивилизация

Пламен Янков

Информационни технологии ИУЧ

Диана Костова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Човекът и природата

М. Господинова

7

Час на класа

Мила Андонова

Български език и литература

М. Ерменкова

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Човекът и природата

М. Господинова

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Математика

М. Делинешева

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

Човекът и природата

М. Господинова

2

Математика

М. Делинешева

Математика

М. Делинешева

Човекът и природата

М. Господинова

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

3

Български език и литература

М. Ерменкова

Първи чужд език

Петина Тонева

Музика

Теодор Димитров

Спортни дейности

Адриан Стоев

Математика ЗИП

М. Делинешева

4

География и икономика

Мила Андонова

Първи чужд език

Петина Тонева

Информационни технологии

Диана Костова

Математика

М. Делинешева

Български език и литература

М. Ерменкова

5

Домашна техника и икономика

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Български език и литература

М. Ерменкова

География и икономика

Мила Андонова

История и цивилизация

Пламен Янков

6

Домашна техника и икономика

Боряна Василева

Български език и литература

М. Ерменкова

Български език и литература

М. Ерменкова

Първи чужд език

Петина Тонева

История и цивилизация

Пламен Янков

7

Час на класа

Петина Тонева

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Български език и литература

М. Ерменкова

География и икономика

Мила Андонова

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева /

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

Математика ЗИП

М. Делинешева

2

Домашна техника и икономика

Боряна Василева

Български език и литература

М. Ерменкова

Музика

Теодор Димитров

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева /

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

История и цивилизация

Пламен Янков

3

Човекът и природата

М. Господинова

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Математика

М. Делинешева

Математика

М. Делинешева

Човекът и природата

М. Господинова

4

Математика

М. Делинешева

История и цивилизация

Пламен Янков

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Музика

Теодор Димитров

Първи чужд език

Петина Тонева

5

Първи чужд език

Петина Тонева

Математика

М. Делинешева

Първи чужд език

Петина Тонева

Български език и литература

М. Ерменкова

Домашна техника и икономика

Боряна Василева

6

География и икономика

Мила Андонова

Информационни

Диана Костова

Човекът и природата

М. Господинова

Български език и литература

М. Ерменкова

Български език и литература

М. Ерменкова

7

Час на класа

Д. Александрова

Спортни дейности

Адриан Стоев

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

М. Делинешева

Математика

М. Делинешева

Музика

Теодор Димитров

География и икономика

Мила Андонова

Първи чужд език

Петина Тонева

2

Първи чужд език

Петина Тонева

Биология и ЗО

М. Господинова

Математика

М. Делинешева

Математика

М. Делинешева

Математика ЗИП

М. Делинешева

3

Физика и астрономия

М. Делинешева

Музика

Теодор Димитров

Биология и ЗО

М. Господинова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Изобразително изкуство

Боряна Василева

4

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Физика и астрономия

М. Делинешева

Български език и литература

Емилия Кацарска

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

5

Български език и литература

Емилия Кацарска

История и цивилизация

Пламен Янков

Български език и литература

Емилия Кацарска

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

Български език и литература

Емилия Кацарска

6

Информационни технологии      Р. Софрониева /

Диана Костова

Спортни дейности

Адриан Стоев

Първи чужд език

Петина Тонева

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

Испански език - ЗИП

Д. Александрова

Български език и литература

Емилия Кацарска

7

Час на класа

Диана Костова

Домашна техника и икономика Боряна Василева

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Ралица Атанасова

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

2

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Български език и литература

Ралица Атанасова

Информационни технологии

Р. Софрониева

Диана Костова

3

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Български език и литература

Ралица Атанасова

4

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Български език и литература

Ралица Атанасова

5

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Музика

Теодор Димитров

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

6

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Първи чужд език

Ел. Пехливанска

Спортни дейности

Илона Кирякова

7

Час на класа

Ел. Пехливанска

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

М. Ерменкова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Математика

Р. Софрониева

Български език и литература

М. Ерменкова

История и цивилизация

Пламен Янков

2

Български език и литература

М. Ерменкова

Технологии и предприемачество

Боряна Василева

Първи чужд език

Росица Николова

Български език и литература

М. Ерменкова

Първи чужд език

Росица Николова

3

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева /

Диана Костова

История и цивилизация

Пламен Янков

Български език и литература

М. Ерменкова

Информационни технологии

Р. Софрониева /

Диана Костова

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

4

Информационни технологии - ЗИП

Р. Софрониева /

Диана Костова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Музика

Теодор Димитров

Спортни дейности

Илона Кирякова

Математика ЗИП

Р. Софрониева

5

Биология и ЗО

М. Господинова

Математика Р. Софрониева

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Математика

Р. Софрониева

Биология и ЗО

М. Господинова

6

Първи чужд език

Росица Николова

Физика и астрономия

М. Делинешева

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

География и икономика

Мила Андонова

Математика

Р. Софрониева

7

Час на класа

Р. Софрониева

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Втори чужд език

Д. Александрова

Първи чужд език

Мария Иванова

Психология

Валентин Христов

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

2

Втори чужд език

Д. Александрова

Първи чужд език

Мария Иванова

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Музика

Теодор Димитров

Математика

Иванка Марашева

3

Математика

Иванка Марашева

Физика и астрономия

М. Делинешева

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

4

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Биология и ЗО

М. Господинова

Информационни технологии

Емил Абрамович

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

5

Спортни дейности

Илона Кирякова

География и икономика

Мила Андонова

Български език и литература

Ралица Атанасова

Информационни технологии

Емил Абрамович

Психология

Валентин Христов

6

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Български език и литература

Ралица Атанасова

Биология и ЗО

М. Господинова

Български език и литература

Ралица Атанасова

7

Час на класа

Иванка Марашева

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

Български език и литература ЗИП

Ралица Атанасова

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Информационни технологии

Диана Костова

Биология и ЗО

М. Господинова

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Физика и астрономия

М. Делинешева

История и цивилизация

Детелин Аврамов

2

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Росица Николова

Психология ЗИП

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Психология

Валентин Христов

3

Изобразително изкуство

Боряна Василева

Втори чужд език

Д. Александрова

Психология

Валентин Христов

Информатика

Емил Абрамович

Спортни дейности

Илона Кирякова

4

Математика

Иванка Марашева

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Български език и литература ЗИП

Донка Андреева

Информатика

Емил Абрамович

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

5

Физика и астрономия

М. Делинешева

Български език и литература

Донка Андреева

Български език и литература ЗИП

Донка Андреева

Български език и литература

Донка Андреева

Български език и литература

Донка Андреева

6

Втори чужд език

Д. Александрова

Психология ЗИП

Валентин Христов

Музика

Теодор Димитров

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Биология и ЗО

М. Господинова

География и икономика

Мила Андонова

Първи чужд език

Росица Николова

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Първи чужд език

Мария Иванова

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Математика

Иванка Марашева

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

География и икономика

Росица Стоянова

2

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

3

Български език и литература

Емилия Кацарска

Биология и ЗО

М. Господинова

Първи чужд език

Мария Иванова

Етика и право

Мая Ангелова

Първи чужд език

Мария Иванова

4

Български език и литература

Емилия Кацарска

Спортни дейности

Адриан Стоев

Първи чужд език

Мария Иванова

Етика и право

Мая Ангелова

Математика

Иванка Марашева

5

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Информационни технологии

Емил Абрамович

Физика и астрономия

М. Делинешева

Математика

Иванка Марашева

6

Биология и ЗО

М. Господинова

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

Информационни технологии

Емил Абрамович

Физика и астрономия

М. Делинешева

Втори чужд език

Д. Александрова

7

Час на класа

Емилия Кацарска

Български език и литература

Емилия Кацарска

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Д. Александрова

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Втори чужд език

Д. Петкова

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

2

Първи чужд език

Росица Николова

Информационни технологии

Емил Абрамович

Математика

Иванка Марашева

Втори чужд език

Д. Петкова

Български език и литература

Емилия Кацарска

3

Първи чужд език

Росица Николова

Втори чужд език ЗИП

Д. Петкова

Спортни дейности

Илона Кирякова

Математика

Иванка Марашева

Български език и литература

Емилия Кацарска

4

Биология и ЗО

М. Господинова

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Етика и право

Мая Ангелова

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Биология и ЗО

М. Господинова

5

Математика

Иванка Марашева

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Етика и право

Мая Ангелова

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Първи чужд език ЗИП

Росица Николова

6

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език ЗИП

Росица Николова

Български език и литература

Емилия Кацарска

Физическо възпит. и спорт

Илона Кирякова

Първи чужд език

Росица Николова

7

Час на класа

Росица Николова

Информационни технологии

Емил Абрамович

Първи чужд език

Росица Николова

География и икономика

Росица Стоянова

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

Физическо възпит. и спорт

Адриан Стоев

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

2

Български език и литература ЗИП

Ралица Атанасова

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

3

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

Първи чужд език

Мария Иванова

Български език и литература ЗИП

Ралица Атанасова

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

Втори чужд език

Д. Александрова

4

Първи чужд език

Мария Иванова

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

Български език и литература

Ралица Атанасова

Втори чужд език

Д. Александрова

Философия

Валентин Христов

5

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология и ЗО

М. Господинова

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Български език и литература

Ралица Атанасова

География и икономика

Росица Стоянова

6

Български език и литература

Ралица Атанасова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов  

Спортни дейности

Адриан Стоев

География и икономика

Росица Стоянова

7

Час на класа

Боряна Василева

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Биология и ЗО

М. Господинова

Математика

Иванка Марашева

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Спортни дейности

Боян Златев

Втори чужд език

Д. Петкова

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология и ЗО

М. Господинова

Философия

Валентин Христов

2

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Втори чужд език

Д. Петкова

Първи чужд език

Мария Иванова

Биология и ЗО

М. Господинова

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Първи чужд език

Мария Иванова

Математика

Иванка Марашева

Български език и литература

Емилия Кацарска

История и цивилизация

Детелин Аврамов

География и икономика

Росица Стоянова

4

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

Български език и литература

Емилия Кацарска

Втори чужд език ЗИП

Д. Петкова

География и икономика

Росица Стоянова

5

Физическо възпит. и спорт

Боян Златев

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Физическо възпит. и спорт

Боян Златев

6

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Първи чужд език ЗИП

Мария Иванова

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Български език и литература

Емилия Кацарска

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

7

Час на класа

Боян Златев

Философия ЗИП

Валентин Христов

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

История и цивилизация ЗИП

Детелин Аврамов

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Химия и опазване на околната среда

Петранка Гавазка

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език и литература

Емилия Кацарска

Втори чужд език

Д. Александрова

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Български език и литература

Емилия Кацарска

Физическо възпит. и спорт

Боян Златев

2

Физическо възпит. и спорт

Боян Златев

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Български език и литература

Емилия Кацарска

Втори чужд език

Д. Александрова

3

Физика и астрономия

Петранка Гавазка

Свят и личност

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език ЗИП

Росица Николова

Първи чужд език

Росица Николова

4

Първи чужд език

Росица Николова

Свят и личност

Валентин Христов

География и икономика

Св. Димитрова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Росица Николова

5

Втори чужд език ЗИП

Д. Александрова

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

История и цивилизация

Детелин Аврамов

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

6

Математика

Иванка Марашева

Български език и литература ЗИП

Емилия Кацарска

Първи чужд език

Росица Николова

География и икономика ЗИП

Св. Димитрова

Информационни технологии - ЗИП

Диана Костова

7

Час на класа

М. Господинова

Първи чужд език ЗИП

Росица Николова

География  и икономика ЗИП

Св. Димитрова

Спортни дейности

Боян Златев