Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Седмично разписание - І срок 2019/2020 учебна година

1 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразит. изк.

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

Музика

Глория Кючукова

2

Математика

Глория Кючукова

Математика ИУЧ

Глория Кючукова

ФВС

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

3

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Математика

Глория Кючукова

4

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Български език

Глория Кючукова

Околен свят

Глория Кючукова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

5

Час на класа

Глория Кючукова

Изобразит. изк.

Глория Кючукова

Технологии

Глория Кючукова

Математика

Глория Кючукова

1 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Васил Младенов

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Изобразит. изк.

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

2

Математика ИУЧ

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Математика

Васил Младенов

ФВС

Васил Младенов

3

Математика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Васил Младенов

Технологии

Васил Младенов

Математика

Васил Младенов

4

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Изобразит. изк.

Васил Младенов

Околен свят

Васил Младенов

5

Час на класа

Васил Младенов

Музика

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

Български език

Васил Младенов

2 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Технологии

Боряна Стоилова

2

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Околен свят

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Математика

Боряна Стоилова

3

Математика

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Математика

Боряна Стоилова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

4

ФВС

Боряна Стоилова

ФВС

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Боряна Стоилова

5

Час на класа

Боряна Стоилова

Изобразит. изк.

Боряна Стоилова

Български език

Боряна Стоилова

Музика

Боряна Стоилова

ИТ - ИУЧ

Васил Младенов

2 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Юлияна Каменова

Околен свят

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

2

Български език

Юлияна Каменова

Английски ИУЧ

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

Български език

Юлияна Каменова

3

Математика

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Изобразит. изк.

Юлияна Каменова

4

Математика

Юлияна Каменова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Български език

Юлияна Каменова

ФВС

Юлияна Каменова

Математика

Юлияна Каменова

5

Час на класа

Юлияна Каменова

Математика ИУЧ

Юлияна Каменова

Български език

Юлияна Каменова

Музика

Юлияна Каменова

Технологии

Юлияна Каменова

2 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Петя Крачунова

Околен свят

Петя Крачунова

Технологии

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

2

Български език

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

ИТ - ИУЧ

Васил Младенов

Математика ИУЧ

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

3

Математика

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

ФВС

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Математика

ИУЧ

Петя Крачунова

4

Музика

Петя Крачунова

Математика

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Музика

Петя Крачунова

5

Час на класа

Петя Крачунова

Английски език

Петина Тонева

Български език

Петя Крачунова

Изобразит. изк.

Петя Крачунова

Български език

Петя Крачунова

3 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Татяна Демирева

ЧП

Татяна Демирева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

ЧО

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

2

Български език

Татяна Демирева

Изобразит. изк.

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

3

Спортни дейности

Настя Арнаутска

КМ

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева

Математика

Татяна Демирева

Български език

Татяна Демирева а

4

Английски език

Петина Тонева

Български език

Татяна Демирева

Технологии

Татяна Демирева

Изобразит. изк.

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

5

ЧО

Татяна Демирева

Музика

Татяна Демирева

ФВС

Татяна Демирева

Български език

Татяна Татяна Демирева

Английски език

Петина Тонева

6

Час на класа

Татяна Демирева

ИТ - ИУЧ

Васил Младенов

Английски език

Петина Тонева

Български език

Татяна Демирева

3 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Настя Арнаутска

ЧП

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

ЧО

Настя Арнаутска

Математика ИУЧ

Настя Арнаутска

2

ФВС

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Изобразит. изк.

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

3

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Изобразит. изк.

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Български език Настя Арнаутска

4

ЧО

Настя Арнаутска

КМ

Настя Арнаутска

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

5

Технологии

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

Математика

Настя Арнаутска

ФВС

Настя Арнаутска

6

Час на класа

Настя Арнаутска

Български език

Настя Арнаутска

Спортни дейности

Настя Арнаутска

Музика

Настя Арнаутска

3 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразит. изк.

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

Музика

Емилия Пейчева

2

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

КМ

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Технологии

Емилия Пейчева

3

Български език

Емилия Пейчева

ЧП

Емилия Пейчева

ИТ - ИУЧ

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

Математика ИУЧ

Емилия Пейчева

4

ЧО

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Изобразит. изк.

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

5

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Емилия Пейчева

Математика

Емилия Пейчева

Български език

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

6

Час на класа

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

ФВС

Емилия Пейчева

ЧО

Емилия Пейчева

4 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Спортни дейности

Боян Златев

Математика

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

Математика

Даниела Хараламбиева

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

2

Изобразит. изк.

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Английски ИУЧ

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

3

Математика

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Английски език

Николета Грънчарова

Технологии

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

4

ЧП

Даниела Хараламбиева

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

Английски език

Николета Грънчарова

5

Български език

Даниела Хараламбиева

Музика

Даниела Хараламбиева

ЧО

Даниела Хараламбиева

Български език

Даниела Хараламбиева

ЧП

Даниела Хараламбиева

6

Час на класа

Даниела Хараламбиева

Изобразит. изк.

Даниела Хараламбиева

ФВС

Даниела Хараламбиева

КМ

Даниела Хараламбиева

4 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Спортни дейности

Боян Златев

Математика

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

2

КМ

Емилия Пейчева

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

3

ЧП

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Български език

Елка Кръстева

Английски

Николета Грънчарова

ЧП

Елка Кръстева

4

Английски език

Николета Грънчарова

Български език

Елка Кръстева

Математика

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

5

ФВС

Елка Кръстева

Музика

Елка Кръстева

ЧО

Елка Кръстева

Изобразит. изк.

Елка Кръстева

Математика ИУЧ

Елка Кръстева

6

Час на класа

Елка Кръстева

Технологии

Елка Кръстева

Изобразит. изк.

Елка Кръстева

ФВС

Елка Кръстева

4 в, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧП

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

ЧО

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

КМ

Дора Бешева

2

Математика

Дора Бешева

ФВС

Дора Бешева

Математика

Дора Бешева

Английски език

Николета Грънчарова

Математика ИУЧ

Дора Бешева

3

ИТ - ИУЧ

Ивелина Ситнилска

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

4

Български език

Дора Бешева

Български език

Дора Бешева

Спортни дейности

Боян Златев

Български език

Дора Бешева

ЧП

Дора Бешева

5

Изобразит. изк.

Дора Бешева

Технологии

Дора Бешева

Английски език

Николета Грънчарова

ФВС

Дора Бешева

Музика

Дора Бешева

6

Час на класа

Дора Бешева

Изобразит. изк.

Дора Бешева

Математика ИУЧ

Дора Бешева

Английски език

Николета Грънчарова

5 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ЧП

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Петина Тонева

Английски език

Петина Тонева

2

ИТ - ИУЧ

Ивелина Иванова

Диана Костова

ЧП

Петранка Гавазка

История

Стефани Нешева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика

Ивелина Ситнилска

3

Английски език

Петина Тонева

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Петина Тонева

Математика

Ивелина Ситнилска

ФВС

Боряна Ковчезлиева

4

ИТ

Ивелина Ситнилска

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

История

Стефани Нешева

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

5

Български език

Здравка Димитрова

Изобразит. изк.

Малина Трайкова

Математика

Ивелина Ситнилска

География

Стефани Нешева

Изобразит. изк.

Малина Трайкова

6

Български език

Здравка Димитрова

Български език

Здравка Димитрова

Математика

Ивелина Ситнилска

ЧП

Петранка Гавазка

Технологии

Малина Трайкова

7

Час на класа

Петина Тонева

Английски ИУЧ

Петина Тонева

5 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Маргарита

Караджова

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Маргарита

Караджова

ИТ - ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

Български език

Магдалена Ерменкова

2

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

Английски език

Димитрина Икономова

ФВС

Адриан Стоев

История

Стефани Нешева

3

География

Стефани Нешева

ЧП

Петранка Гавазка

ЧП

Петранка Гавазка

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

ФВС

Адриан Стоев

4

ЧП

Петранка Гавазка

Музика

Теодор Димитров

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Български език

Магдалена Ерменкова

Спортни дейности

Адриан Стоев

5

Изобразит. изк Боряна Василева

Математика

Маргарита

Караджова

Музика

Теодор Димитров

Български език

Магдалена Ерменкова

Български език

Магдалена Ерменкова

6

История

Стефани Нешева

Математика

Маргарита

Караджова

Български език

Магдалена Ерменкова

Математика ИУЧ

Маргарита

Караджова

Английски език

Димитрина Икономова

7

Час на класа

Маргарита Караджова

Технологии

Малина Трайкова

6 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български език

Магдалена Ерменкова

Английски ИУЧ

Димитрина Икономова

Математика

Ивелина Ситнилска

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Ивелина Ситнилска

2

Български език

Магдалена Ерменкова

ФВС

Адриан Стоев

ЧП

Мила Андонова

География

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

3

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Български език

Магдалена Ерменкова

География

Стефани Нешева

История

Стефани Нешева

Математика ИУЧ

Ивелина Ситнилска

4

Английски език

Димитрина Икономова

ЧП

Мила Андонова

История

Стефани Нешева

Математика

Ивелина Ситнилска

Технологии

Малина Трайкова

5

Математика

Ивелина Ситнилска

Музика

Теодор Димитрова ров

Български език

Магдалена Ерменкова

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Английски език

Димитрина Икономова

6

ИТ

Ивелина Ситнилска

Диана Костова

Технологии

Малина Трайкова

Музика

Теодор Димитров

Английски език

Димитрина Икономова

Спортни дейности

Адриан Стоев

7

Час на класа

Стефани Нешева

Английски ИУЧ

Димитрина Икономова

6 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Димитрина Икономова

Технологии

Малина Трайкова

ЧП

Мила Андонова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

2

Математика

Маргарита Караджова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Музика

Теодор Димитрова ров

ИТ

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Димитрина Икономова

3

Български език

Албена Димова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Технологии

Малина Трайкова

4

Български език

Албена Димова

Български език

Албена Димова

Английски език

Димитрина Икономова

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Български език

Албена Димова

5

Час на класа

Албена Димова

Български език

Албена Димова

История

Стефани Нешева

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

История

Стефани Нешева

6

ЧП

Мила Андонова

Музика

Теодор Димитров

География

Стефани Нешева

ИТ - ИУЧ

Емил Абрамович

Диана Костова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

7

Изобразит. изк.

Боряна Василева, каб 42

География

Стефани Нешева

7 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Музика

Анна-Мария Въртовска

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Английски език

Димитрина

Икономова

Математика

Маргарита Караджова

Изобразит. изк.

Боряна Василева

2

Час на класа

Десислава Калайджиева, каб 46

Технологии

Малина Трайкова

Български език

Николета Колева

Английски език

Димитрина

Икономова

Български език

Николета Колева

3

Математика

Маргарита Караджова

Български ИУЧ

Николета Колева

Български език

Николета Колева

Български език

Николета Колева

Математика

Маргарита Караджова

4

История

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Физика

Борис Стефанов

5

ИТ -

Диана Костова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Химия

Петранка Гавазка

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Физика

Борис Стефанов

6

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Биология

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

История

Стефани Нешева

География

Стефани Нешева

7

Български език

Николета Колева

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Английски език

Димитрина

Икономова

7 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Български език

Магдалена Ерменкова

ИТ -

Диана Костова

Български език

Магдалена Ерменкова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

2

Музика

Анна-Мария Въртовска

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

Математика

Маргарита Караджова

Математика ИУЧ

Маргарита Караджова

3

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

Български език

Магдалена Ерменкова

Изобразит. изк.

Боряна Василева

География

Стефани Нешева

4

Биология

Мила Андонова

Технологии

Малина Трайкова

Български език

Магдалена Ерменкова

ИТ - ИУЧ

Диана Костова

Английски език

Димитрина

Икономова

5

История

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина

Икономова

Математика

Маргарита Караджова

Физика

Борис Стефанов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

6

Математика

Маргарита Караджова

География

Стефани Нешева

Английски език

Димитрина

Икономова

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Физика

Борис Стефанов

7

Час на класа

Боряна Ковчезлиева

каб 38

История

Стефани Нешева

Български език

Магдалена Ерменкова

8 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

2

ФВС

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

Английски език

Елена Пехливанска

3

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

Английски език

Елена Пехливанска

4

Български език

Кремена Колева

Английски език

Елена Пехливанска

Български език

Кремена Колева

Английски език

Елена Пехливанска

Философия

Мая Ангелова

5

Български език

Кремена Колева

Музика

Анна-Мария Въртовска

Български език

Кремена Колева

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

6

Спортни дейности

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

ФВС

Боян Златев

Английски език

Елена Пехливанска

Мотивация ИУЧ

Мая Ангелова

7

Час на класа

Анна-Мария Въртовска, каб 19

ИТ -

Емил Абрамович

Диана Костова

Английски език

Елена Пехливанска

Математика

Ивелина Ситнилска

8 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Спортни дейности

Адриан Стоев

2

Математика

Борис Стефанов

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Математика

Борис Стефанов

3

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Английски език

Росица Николова

Философия

Мая Ангелова

4

Английски език

Росица Николова

Български език

Кремена олева

Английски език

Росица Николова

Български език

Кремена Колева

Английски език

Росица Николова

5

Английски език

Росица Николова

Български език

Кремена Колева

ИТ -

Емил Абрамович

ИТ -

Диана Костова

Български език

Кремена Колева

Английски език

Росица Николова

6

Музика

Анна-Мария Въртовска

Английски език

Росица Николова

ФВС

Адриан Стоев

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Английски език

Росица Николова

7

Час на класа

Мила Андонова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

ФВС

Адриан Стоев

Английски език

Росица Николова

9 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Испански език

Ивет Янкова

Химия

Петранка Гавазка

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

Английски език

Мария Иванова

2

Испански език

Ивет Янкова

География

Стефани Нешева

Математика

Иванка Марашева

Физика

Борис Стефанов

Български език

Здравка Димитрова рова

3

Български език

Здравка Димитрова рова

География

Стефани Нешева

Биология

Мила Андонова

Английски език

Мария Иванова

Български език

Здравка Димитрова рова

4

ФВС

Боян Златев

Английски език

Мария Иванова

Философия

Валентин Христов

Английски език

Мария Иванова

Химия

Петранка Гавазка

5

ФВС

Боян Златев

Математика

Иванка Марашева

Спортни дейности

Боян Златев

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

6

История

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

ИТ -

Емил Абрамович/ ИТ -

Диана Костова

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Биология

Мила Андонова

7

Час на класа

Боян Златев каб 51

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Биология

Мила Андонова

9 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски език

Николета Грънчарова

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

География

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

2

Химия

Петранка Гавазка

Биология

Мила Андонова

Физика

Борис Стефанов

География

Мила Андонова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

3

История

Детелин Аврамов

История

Детелин Аврамов

Изобразит. изк.

Боряна Василева

Български език

Здравка Димитрова рова

Испански език

Ивет Янкова

4

ФВС

Боряна Ковчезлиева

История

Детелин Аврамов

ИТ -

Емил Абрамович/ ИТ -

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова рова

Български език

Здравка Димитрова рова

5

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Химия

Петранка Гавазка

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Английски език

Николета Грънчарова

Математика

Иванка Марашева

6

Математика

Иванка Марашева

История

Детелин Аврамов

Английски език

Николета Грънчарова

Испански език

Ивет Янкова

Математика

Иванка Марашева

7

Час на класа

Николета Грънчарова

Английски език

Николета Грънчарова

Химия

Петранка Гавазка

Философия

Мая Ангелова

10 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

История

Детелин Аврамов

Философия ИУЧ

Валентин Христов

Английски език

Мария Иванова

Български език

Здравка Димитрова рова

Химия

Петранка Гавазка

2

Български език

Здравка Димитрова рова

Музика

Анна-Мария Въртовска

Английски език

Мария Иванова

Български език

Здравка Димитрова рова

Химия

Петранка Гавазка

3

Спортни дейности

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

Философия

Валентин Христов

Английски ИУЧ

Мария Иванова

4

Български ИУЧ

Здравка Димитрова рова

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

География

Росица Стоянова

Английски ИУЧ

Мария Иванова

5

История

Детелин Аврамов

Биология

Мила Андонова

Биология

Мила Андонова

География

Росица Стоянова

История

Детелин Аврамов

6

Физика

Борис Стефанов

Испански език

Ивет Янкова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова рова

География

Росица Стоянова

История

Детелин Аврамов

7

Час на класа

Здравка Димитрова рова

Философия

Валентин Христов

Испански език

Ивет Янкова

Физика

Борис Стефанов

10 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ИУЧ

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

Химия

Петранка Гавазка

Философия

Валентин Христов

Немски език

Десислава Петкова

2

История

Детелин Аврамов

Английски език

Мария Иванова

ФВС

Боян Златев

Философия

Валентин Христов

Немски език

Десислава Петкова

3

Спортни дейности

Боян Златев

Английски език

Мария Иванова

ФВС

Боян Златев

Физика

Борис Стефанов

Биология

Мила Андонова

4

Математика

Иванка Марашева

Химия

Петранка Гавазка

География

Светослава Димитрова рова

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

5

Биология

Мила Андонова

История

Детелин Аврамов

География

Светослава Димитрова рова

Въведение ИУЧ

Мила Андонова

Български език

Здравка Димитрова рова

6

Английски ИУЧ

Мария Иванова

Музика

Анна-Мария Въртовска

География

Светослава Димитрова рова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова рова

Български език

Здравка Димитрова рова

7

Час на класа

Диана Костова

Български език

Здравка Димитрова рова

Български ИУЧ

Здравка Димитрова рова

История

Детелин Аврамов

11 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

Мила Андонова

Български ЗИП

Здравка Димитрова рова

Български език

Здравка Димитрова рова

Испански ЗИП

Ивет Янкова

Български език

Здравка Димитрова рова

2

Биология

Мила Андонова

Български ЗИП

Здравка Димитрова рова

Български език

Здравка Димитрова рова

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Спортни дейности

Адриан Стоев

3

Философия

Валентин Христов

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Адриан Стоев

История

Детелин Аврамов

4

Философия

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

Математика

Иванка Марашева

Химия

Петранка Гавазка

История

Детелин Аврамов

5

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Физика

Борис Стефанов

Химия

Петранка Гавазка

Първи чужд език

Елена Пехливанска

6

Английски ЗИП

Елена Пехливанска

Философия ЗИП

Валентин Христов

Първи чужд език

Елена Пехливанска

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Ивет Янкова

7

Час на класа

Елена Пехливанска

География

Светослава Димитрова рова

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Ивет Янкова

11 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Спортни дейности

Боряна Ковчезлиева

Първи чужд език

Мария Иванова

Испански ЗИП

Ивет Янкова

2

Английски ЗИП

Мария Иванова

Български език

Николета Колева

Философия

Валентин Христов

Първи чужд език

Мария Иванова

Испански ЗИП

Ивет Янкова

3

Математика

Иванка Марашева

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Философия

Валентин Христов

ФВС

Боряна Ковчезлиева

Български език

Николета Колева

4

История

Детелин Аврамов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Български език

Николета Колева

5

Английски ЗИП

Мария Иванова

Английски ЗИП

Мария Иванова

Български ЗИП

Николета Колева

ИТ - ЗИП

Емил Абрамович

Диана Костова

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

6

Испански ЗИП

Ивет Янкова

Български ЗИП

Николета Колева

Български ЗИП

Николета Колева

История

Детелин Аврамов

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

7

Час на класа

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

География

Росица Стоянова

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

12 а, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ФВС

Адриан Стоев

Първи чужд език

Мария Иванова

История

Детелин Аврамов

География

Росица Стоянова

История ЗИП

Детелин Аврамов

2

Философия ЗИП

Валентин Христов

Втори чужд език

Ивет Янкова

История

Детелин Аврамов

История ЗИП

Детелин Аврамов

Първи чужд език

Мария Иванова

3

Първи чужд език

Мария Иванова

Втори чужд език

Ивет Янкова

Английски ЗИП

Мария Иванова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Математика

Иванка Марашева

4

Първи чужд език

Мария Иванова

Български език

Николета Колева

Английски ЗИП

Мария Иванова

ФВС

Адриан Стоев

Испански ЗИП

Ивет Янкова

5

Математика

Иванка Марашева

Български език

Николета Колева

Философия ЗИП

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

Испански ЗИП

Ивет Янкова

6

Свят и личност

Валентин Христов

Физика

Борис Стефанов

Философия ЗИП

Валентин Христов

Български език

Николета Колева

Български ЗИП

Николета Колева

7

Час на класа

Иванка Марашева

Спортни дейности

Адриан Стоев

Български ЗИП

Николета Колева

Български ЗИП

Николета Колева

12 б, сутрин

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Английски ЗИП

Росица Николова

Испански ЗИП

Ивет Янкова

ФВС

Адриан Стоев

История ЗИП

Детелин Аврамов

Английски ЗИП

Росица Николова

2

Английски ЗИП

Росица Николова

ИТ - ЗИП

Диана Костова

ИТ - ЗИП

Диана Костова

Испански ЗИП

Ивет Янкова Янкова

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

3

Български ЗИП

Николета Колева

ИТ - ЗИП

Диана Костова

История ЗИП

Детелин Аврамов

Испански ЗИП

Ивет Янкова

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

4

Български ЗИП

Николета Колева

Спортни дейности

Адриан Стоев

История ЗИП

Детелин Аврамов

Български език

Николета Колева

Изобразит. изк. - ЗИП

Боряна Василева

5

Свят и личност

Валентин Христов

Свят и личност

Валентин Христов

Математика

Иванка Марашева

Български език

Николета Колева

География ЗИП

Светослава Димитрова рова

6

Български език

Николета Колева

ФВС

Адриан Стоев

Математика

Иванка Марашева

Първи чужд език

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова рова

7

Час на класа

Детелин Аврамов

Български ЗИП

Николета Колева

Първи чужд език

Росица Николова

География ЗИП

Светослава Димитрова рова