Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Правила

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Вижте целия документ