Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Календар на дейностите за прием на деца в детските заведения и общинските училища на територията на Столична община

Извадка!

СРОК

ДЕЙНОСТ

до 10 май

Регистрация и кандидатстване

10 май

Заключване на системата

12 май

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2018/2019 година. 

до 25 май

Записване на класираните деца на първо класиране

21 май

Обявяване на свободни места за второ класиране

26 май

Публикуване на резултатите от второ класиране за учебната 2018/2019 година

до 8 юни

Записване на класираните деца на второ класиране

4 юни

Обявяване на свободни места за трето класиране

9 юни

Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2018/2019 година

до 22 юни

Записване на класираните деца на трето класиране

18 юни

Обявяване на свободни места за четвърто класиране

23 юни

Публикуване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2018/2019 година

до 6 юли

Записване на класираните деца на четвърто класиране

20 август

Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2018/2019 г.

25 август

Първо текущо класиране за учебната 2018/2019 година

до 31 август

Записване на класираните деца от първо текущо класиране

Сроковете може да намерите в ИСОДЗ и ПГУ.

Календарът е целогодишен.