Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Срещата с учителите на групите ще се проведе на 4 септември от 18.00 ч.
Информация за кабинета на учителя ще получите в училището.