Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Записване

Уважаеми родители,

Предвид поетия ангажимент на Столична община да не се изискват от родителите документи за доказване на предимства по определени критерии в случай, че заявените в ИСОДЗ и ПГУ данни могат да бъдат удостоверени по служебен път, записването в предучилищни групи в 21. СУ ще се случи по следния ред:

1. След всяко класиране, в първите три дни от срока за записване на децата, директорът проверява по служебен път следната информация за класираните деца: адресни данни, неговите родители/братя/сестри, от коя дата са регистрирани постоянните/настоящите адреси на лицата.

2. До получаване на резултатите от извършените проверки родителите, които посетят училището, за да запишат детето, следва да предоставят останалите документи по критериите, които не се удостоверяват служебно и са посочени в конкретното заявление.

3. След получаване на резултатите от проверките, до изтичане на срока за записване, родителите получават съобщение на електронната поща.

Заявленията и документите се подават в училището при спазване на всички временни противоепидемични мерки в условия на извънредна епидемична обстановка.

В сградата на училището се влиза след указание на физическата охрана, с лични предпазни средства, без струпване на хора.

При влизане в училището задължително се ползва дезинфенктант за ръце.

Работно време за приемане на заявления за записване на деца в предучилищни групи:

9.00 ч. – 16.00 ч.

Канцелария, етаж II

Педагогически екип, който ще работи с група 5-годишни деца:

Елка Вълкова

Елена Янакиева