Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Критерии

ОБЩИ КРИТЕРИИ

БРОЙ ТОЧКИ

1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.

43

2.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.

30

3.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.

29

4.

Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; проверка от Комисия в училището.

28

5.

Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.

20

6.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище.

Документи: Удостоверява се от училището.

20

7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

Документи: Удостоверява се от училището по системата АДМИН.

20

8.

Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия.

Документи: служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

10

9.

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището.

Документи: служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.

8

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ

10.

Дете с двама починали родители.

Документи: акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.

22

11.

Дете с един починал родител.

Документи: акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.

20

12.

Дете с трайни увреждания над 50 %

Документи: решение на ТЕЛК.

20

13.

Дете от многодетно семейство.

Документи: удостоверение за раждане на децата.

20

14.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете

Документи: съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“

20

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НА УЧИЛИЩЕТО

15.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника на територията на кв. Витоша и ж.к. Градина, с граници: ул.„Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, река Драгалевска.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.

12

16

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника на територията на жилищна група Южен парк, включваща улиците: „Елиезер Папо“, „Св. Осий Кордобски“, „Св. Атанасий Велики“, „Н. Образописов“, „Епископ Протоген“, „Света Троица“, „Сердикийски събор“.

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето; лична карта на един от родителите.
        10