Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Срокове

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страницата на училището и на Столична община

от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

03.06.2019 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране

от 04.06.2019 г.

до 06.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

06.06.2019 г., в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране

от 07.06.2019 г.

до 10.06.2019 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

10.06.2019 г., в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране

от 11.06.2019 г.

до 12.06.2019 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

12.06.2019 г., в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

14.06.2019 г., в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

18.06.2019 г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 21.06.2019 г.

до 13. 09.2019 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град