Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Срокове

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020-2021 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас. Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страницата на училището и на Столична община

от 21.04.2020 г.

до 21.05.2020 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

01.06.2020 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране

от 02.06.2020 г.

до 05.06.2020 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

08.06.2020 г., в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране

от 09.06.2020 г.

до 15.06.2020 г. вкл.

до 12.00 ч.

(На 9 юни и 11 юни заявленията се подават след приключване на НВО за VII клас)

Подаване на заявления за участие във второ класиране

15.06.2020 г., в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране

от 16.06.2020 г.

до 18.06.2020 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

18.06.2020 г., в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране

от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

22.06.2020 г., в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

24.06.2020 г. в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

от 25.06.2020 г.

до 14.09.2020 г. вкл.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град