Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Срокове

СРОКОВЕ

ДЕЙНОСТИ

от 18 април до 19 май вкл.

 Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране

2 юни, 17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране

от 5 юни до 7 юни вкл.

Записване на учениците от I-во класиране

8 юни 17.00 ч.

 Обявяване на свободните места за II-ро класиране

от 9 юни до 12 юни вкл.

Попълване на сводните места от II-ро класиране

13 юни, 17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране

от 14 юни до 15 юни вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране

16 юни, 17.00 ч.

 Обявяване на свободните места за III-то класиране

от 19 юни до 14 септември

 Попълване на свободните места