Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / Срокове

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас

от 16.04.2018 г.

до 16.05.2018 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране

от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

07.06.2018 г., в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране

от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

11.06.2018 г., в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране

от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

13.06.2018 г., в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране

от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране

от 20.06.2018 г.

до 14. 09.2018 г. вкл.

Информация за свободните места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град