Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Паралелки

Разпределение на учениците в първи клас за учебната 2017-2018 година.

Класните ръководители ще бъдат представени на родителските срещи на 4 септември от 18.00 ч.

Вижте целия документ