Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Заявление за кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2020-2021 г.

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

Начинът за подаване на заявления ще бъде уточнен допълнително и оповестен тук преди 20.04.2020 г.

Съгласно изискванията за защита на лични данни списъците на класираните ученици ще включват само входящия № на подаденото заявление, групата и броя точки.

Вижте целия документ