Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Заявление за кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2019-2020 г.

Заявленията се подават в канцеларията на училището от 8.00 ч. до 17.30 ч.

Съгласно изискванията за защита на лични данни списъците на класираните ученици ще включват само входящия № на подаденото заявление, групата и броя точки.

Вижте целия документ