Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Свободни места

Свободни места към 13.06.2018 г. - 7

График на дейностите за трето класиране в първи клас:

14-18 юни, до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране;

18 юни, в 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране;

19 и 20 юни, до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране;

20 юни, 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране.