Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

След трето класиране попълването на свободни места става на място в училището.

Работно време за приемане на документи:

8.30 ч. - 16.00 ч.
Канцелария, II етаж