Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Срещата с класните ръководители на първите класове ще се проведе на 4 септември от 18.00 ч. Информация за кабинета на класния ръководител ще получите на място.

Списъкът с разпределението на учениците по паралелки ще бъде обявен ТУК