Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Учебен план

21su  Непрофилирано обучение с насоченост Медии и комуникации

9 клас:

 1. ЗИП –  БЕЛ
 2. ЗИП – Социална психология и психология на общуването/Критическо мислене
 1. СИП – Личностно развитие и лидерски качества 

10 клас:

 1. ЗИП – БЕЛ
 2. ЗИП – Етика и право на информационното общество
 3. ЗИП – Информационни технологии
 4. ЗИП – Изобразително изкуство (Визуални комуникации и масова култура) 
 1. СИП – Публичност и имидж – стратегии за успешно представяне пред публика 

11 клас:

 1. ЗИП – БЕЛ
 2. ЗИП – АЕ
 3. ЗИП – ИТ (Компютърна графика)
 4. ЗИП – Изобразително изкуство (Студио Дизайн)
 5. ЗИП – по избор
 6. ЗИП – по избор 
 1. СИП – Медийна и интернет култура:  блогинг, социални мрежи, web-журналистика

12 клас:

 1. ЗИП – БЕЛ
 2. ЗИП – АЕ
 3. ЗИП – ИТ (Web дизайн)
 4. ЗИП – Изобразително изкуство (Студио Дизайн)
 5. ЗИП – по избор
 6. ЗИП – по избор
 7. ЗИП – по избор 
 1. СИП – Основи на рекламата