Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Записване

Срокове за кандидатстване и записване:

Дейност

Срок

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

3-5 юли вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 6 юли вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

7 юли

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

10 юли

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 13 юли

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

14 юли

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

до 18 юли вкл.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

19 юли

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

20 юли

Обявяване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 26 юли

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 4 септември

Утвърждаване на осъществения план-прием

до 11 септември вкл.