Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / График

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища
след основно образование за учебната 2018-2019 година

Дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

14-18 май вкл.

Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.до 22 май вкл.

Провеждане на тестове по:

♦ БЕЛ
♦ математика


21 май
23 май

Обявяване на резултатите от тестовете. 

до 6 юни вкл.

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

♦ изобразително изкуство
♦ музика
♦ спорт

 


1 юни
4 юни
5-6 юни вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 11 юни вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите.

13 юни-19 юни

Подаване на документи за участие в приема за учебната 2018-2019 г. 

20-26 юни вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 3 юли вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в приемащото училище.
В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Записването се извършва в  приемащото училище.

4-6 юли вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

до 12 юли вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.
Класираните ученици се записват в приемащото училище или губят мястото, на което са класирани.

13-17 юли вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19 юли

Подаване на документи за трети етап на класиране.. 

За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.

20-24 юли вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26 юли вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

Записването се извършва в приемащото училище.

27-30 юли вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

2 август

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

Записването се извършва от приемащото училище.

до 11септември