Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / Четвърто класиране

График за попълване на свободните места за четвърто класиране 

Срок

Дейност

Час

24-25 юли 

Приемане на документи на кандидатите

до 18.00 ч.

26 юли

Класиране на учениците, подали документи за попълване на незаетите места 

до 17.00 ч.

27-28 юли

Записване на приетите ученици.

8.00-18.00 ч.

31 юли

Обявяване на свободните места на сайта на училището

до 17.00 ч.

до 4 септември

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

8.00-16.30 ч.