Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / Четвърто класиране

Заповед за определяне на условията за запълване на свободните места след трето класиране

Вижте целия документ

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране - кандидатстване

♦ Заявления за кандидатстване след трети етап на класиране се подават в училището в периода 03-07 август включително, от 8.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията.

Вижте целия документ

♦ Документи за кандидатстване:

    - Свидетелство за основно образование - копие
    - Служебна бележка - копие

♦ Балообразуване за паралелка с профил "Чужди езици": удвояване на резултатите от НВО по БЕЛ и по математика, оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование, превърнати в точки;

♦ Балообразуване за паралелка с профил "Предприемачески": удвояване на резултатите от НВО по БЕЛ и по математика, оценките по БЕЛ и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

♦ Съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците: Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;

3. добър 4 се приравнява на 26 точки;

4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране - записване

♦ Заявления за записване след трети етап на класиране се подават в училището в периода 08-09 август включително, от 8.00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията.

Вижте целия документ