Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / Записване

Необходими документи:

1. Свидетелство за основно образование – оригинал
2. Копие на удостоверение за раждане
3. Служебна бележка за резултатите от НВО – копие
4. Медицински картон – представя се в началото на учебната година.