Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Седми клас / Записване

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

♦ Заявление за записване в 21. СУ се подава в училището в периода 13-17 юли включително.

♦ Документи за записване:

     - Свидетелство за основно образование - оригинал
     - Удостоверение за раждане - оригинал, за сверяване на данните
     - Служебна бележка - оригинал
 

♦ Документи се подават от 8.00 ч. до 18.00 ч. в 30 кабинет, III етаж.

Заявление за записване

Вижте целия документ