Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Срещата с класния ръководител на класовете ще се проведе на 12.09.2018 г. от 18.00 ч.

Информация за кабинета на класния ръководител ще получите в училището.