Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

В изпълнение на държавната политика в областта на средното образование и след нареждане на МОН, 21. СУ трябва да преобразува паралелката си с профил "Чужди езици"  в паралелка със STEM профил.

С решение на педагогическия съвет на 21. СУ от 21.12.2020 г. предложението за прием след седми клас за учебната 2021-2022 г. в училището, което предстои да бъде разгледано и утвърдено от Регионално управление на образованието, е следното:

Две паралелки с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, английски език.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и информационни технологии в VII клас от свидетелството за основно образование.

Обучението в профил "Предприемачески" се осъществява по рамков и училищен учебен план, който включва:

Първи гимназиален етап (VIII-X клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на общообразователни предмети. Във всеки от класовете са предвидени избираеми учебни часове, които за 21. СУ са по предметите Мотивация и личностно развитие, Въведение в предприемачеството, Въведение в маркетинга, Лични финанси, български език, английски език.

Втори гимназиален етап (XI-XII клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на профилиращи предмети. Всеки профилиращ предмет съдържа задължителни и избираеми модули.
За повече информация за предметите и модулите във Втори гимназиален етап може да разгледате учебните планове на класовете в меню Обучение.