Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

Паралелка с профил "Чужди езици"

Профилиращи предмети: английски език, испански език
Балообразуване: удвояване на резултати от НВО, оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език/p>

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии
Балообразуване: удвояване на резултати от НВО, оценките по БЕЛ и информационни технологии от свидетелството за основно образование