Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

♦ Паралелка с профил "Чужди езици" с английски и испански език
♦ Паралелка с профил "Предприемачество" с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество, информационни технологии, английски език