Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Учебни планове

Учебни планове за VIII клас за учебната 2018-2019 г.

Учебен план на VІІI а клас

Вижте целия документ

Учебен план на VІІI б клас

Вижте целия документ

Учебни планове за IX клас за учебната 2018-2019 г.

Учебен план на ІХ а клас

Вижте целия документ

Учебен план на ІХ б клас

Вижте целия документ