Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Подаване на заявления за участие в класиране за прием на ученици в VIII клас по държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.

Уважаеми родители,

Заявленията за кандидатстване за първи и трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас в неспециализираните училища се подават в електронната платформа https://priem.mon.bg/

Достъпът до платформата е с входящия номер и с персоналния код на ученика, вписани в служебната му бележка.

Всяко училище осигурява условия за подпомагане на родителите при подаване на заявленията за кандидатстване за първо и трето класиране.

За първо класиране отговорното лице в 21. СУ "Христо Ботев" ще подпомага родителите, които желаят, на 3 юли, 6 юли и 7 юли, от 9.00 ч. до 16.30 ч. в кабинет 33, етаж III.

За трето класиране отговорното лице в 21. СУ "Христо Ботев" ще подпомага родителите, които желаят, на 24 юли и 27 юли, от 9.00 ч. до 16.30 ч. в кабинет 33, етаж III.

След обявяване на първо класиране се избира един от двата варианта:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет на първо класиране или

2. Подава заявление за участие във второ класиране. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет. В това заявление желанията на ученика не се пренареждат и ученикът може да бъда класиран на по-предно желание или да остане на същата позиция.

След обявяване на второ класиране:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет или

2. Ученикът не се записва в училището, в което е приет и губи мястото си.

За трето класиране родителите подават заявление в електронната платформа само за местата, които са обявени за свободни след второ класиране.

Успех!