Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Клуб "Планините близо до София"

planini
На 29.03.2017 г. клуб «Планините близо до София» проведе рекламно-информационен блок за популяризиране на туризма и активния отдих сред природата. Бяха представени пътеводители, брошури и презентации за мечтани туристически дестинации. Учениците смело кръстостваха пътищата на България, споделяйки свои лични впечатления или просто информация. Бяха споделени полезни напътствия за необходимите предпазни и защитни мерки, които трябва да предприеме всеки пътешественик, решил да покорява необятните планински възвишения.