Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Фотографски клуб

fotografia
На 21.04. 2017 г. се проведе публична изява на Фотографски клуб на тема „Фотографията - между реалността и илюзията. Дискусия.” Фотографията по своята същност е изкуство, което е обвързано с репрезантиране на действителността. От друга страна, фотографията, като всяко изкуство позволява художествена интепретация на заобикалящата ни дейтвителност.

В тази публична дискусия беше поставен въпроса за границата между реалното и субективното в заснетите изображения. Учениците дискутираха и участваха в дебат, в които трябваше да изложат и докажат своята теза чрез снимки и коментари към тях. Въпросът за действителността е особено актуален във времето на социалните мрежи, които буквално заливат всеки човек с множество изображения, които създават усещането за един различен и по-хубав от действителния свят. Учениците сами достигнаха до въпроса за множеството снимки, които представят един илюзорен виртуален свят. Чрез обсъждане на различни фотографии те видяха и коментираха разликите между наличната действителност и художественото и пресъздаване чрез изображения. Тази дискусия без съмнение беше важна за осъзнаването на възможностите на фотографията, като изкуство, което от една страна документира, а от друга интерпретира действителността.