Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Клуб "Златоструй"

zlatostruj
На 25.04. 2017 г. се проведе публична изява на клуб „Златоструй - поглед към съкровищницата на българската средновековна култура” - „Училищна конференция по история. Защита на ученически проекти. Публични изяви”. Темата на събитието беше „Глаголицата и Кирило-Методиевото наследство на българите». “Глаголицата и наследството на светите братя Кирил и Методий„ е представяне и опознаване от учениците на първата славяно-българска азбука, нейната история и запазените книги, написани на нея.

Пракитическата цел е всеки ученик да може да превежда от глаголица на кирилица и да разчита текстовете, използвайки сравнителна таблица с двете азбуки. Голямо е вълнението, когато ученикът, работейки сам, като истински изследовател с текстовете, открива, дума след дума, че зад красивите, но непознати знаци има смислен текст. Текст, който вече не е скрит, а се разкрива постепенно пред младия откривател.
Изучавайки по-подробно запазените до нашето съвремие книги и историческите събития през далечния IX век, спасяването на Кирило-Методиевите ученици от българския княз Борис I Михаил и разпространението на книжовността сред българите и славяните, учениците могат да разберат по-добре непреходността на това общочовешко дело.