Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Клубове

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Татяна Демирева
„Забавна математика“

Донка Христова
„Млад журналист“

Иванка Марашева
Клуб по математика „Пи“

Настя Арнаутска
Клуб „Творя и опазвам природата“

Магдалена Ерменкова
„Знам и мога повече по БЕЛ“

Здравка Димитрова
Клуб по народни танци

Настя Арнаутска
Клуб „Спортувам и се променям“

Маргарита Караджова
Клуб „Бета“

Боян Златев
Клуб по волейбол „По-бързо, по-високо, по-силно!“

Емилия Пейчева
„Работилница за сръчковци“

Стефани Нешева
„Опознай България – изработване на културно-исторически макети“

Валентин Христов
Клуб „Светът на киното“

Даниела Хараламбиева
„Сръчни ръце“

Мила Андонова
„Лего-география“

Валентин Христов
Клуб по фотография

Радостина Димитрова
Клуб „Подвижни игри – I“

Диана Костова
 „Студио за кодиране“

Радостина Димитрова
Клуб „Подвижни игри – II“

Диана Костова
WEB работилница“

Дора Бешева
Драматичен състав

Здравка Димитрова
Клуб по БЕЛ

 

Дора Бешева
Клуб по БЕЛ – II клас

Глория Кючукова
„Четенето – забавно, интересно, познавателно“

   

Васил Младенов
„Математиката – лесна и интересна“