Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

>Вижте целия документ

Бюджет 2017 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ