Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет на 21. СУ "Христо Ботев" към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2017 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ