Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Училищна политика за противодействие на тормоза

Училищна политика за противодействие на тормоза

Документът е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 14/02.09.2016 г.

Вижте целия документ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Вижте целия документ

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Вижте целия документ