Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Форми на обучение

Правилник за дейността и устройството на 21 Средно училище "Христо Ботев"

Чл. 6. (1) Обучението в 21 СУ се провежда в дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форми.

Заявление за самостоятелна форма на обучение за деца в предучилищна възраст

Вижте целия документ

Декларация по чл. 5 от ЗПУО

Вижте целия документ

Декларация за съгласие на родител

Вижте целия документ

Декларация за постигане на цели

Вижте целия документ

Декларация за промяна на обстоятелствата

Вижте целия документ

Декларация за задълженията на родителя

Вижте целия документ

Декларация по чл. 18, ал. 10 от Наредба за предучилищното образование

Вижте целия документ

Експертна комисия към РУО

Вижте целия документ