Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Документи / Годишен план

Годишен план за работата на 21 СУ през учебната 2016/2017 г.

Документът е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 14/02.09.2016 г.

Вижте целия документ