Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Екип

ped ekip clip image002

Даниела Попова

Педагогически съветник

valentin

Валентин Христов

Учител, философски дисциплини

ped ekip clip image018

Деница Александрова

Учител, испански език

ped ekip clip image010

Васил Младенов

Учител, начален етап

ped ekip clip image006

Адриан Стоев

Старши учител, физическо възпитание, първа професионално-квалификационна степен, доктор по педагогика на физическото възпитание

ped ekip clip image008

Боряна Василева

Старши учител, изобразително изкуство


ped ekip clip image012

Виолета Муканска

Старши учител, предучилищна подготовка - 6-годишни

ped ekip clip image014

Глория Димитрова

Старши учител, начален етап, трета професионално- квалификационна степен

ped ekip clip image016

Даниела Хараламбиева

Старши учител, начален етап, пета професионално- квалификационна степен

ped ekip clip image020

Детелин Аврамов

Старши учител, история

ped ekip clip image022

инж. Диана Костова

Главен учител, информатика и информационни технологии

ped ekip clip image024

Донка Христова

Учител, група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

ped ekip clip image026

Елена Пехливанска

Учител, английски език

ped ekip clip image028

Елка Вълкова

Учител, предучилищна подготовка, 6-годишни

ped ekip clip image030

Емилия Кацарска

Старши учител, български език и литература

zdravka

Здравка Славчева

Учител, група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

ped ekip clip image032

Илона Кирякова

Старши учител, физическо възпитание

ped ekip clip image034

Катя Гогова

Старши учител, начален етап

ped ekip clip image036

Магдалена Ерменкова

Старши учител, български език и литература, втора професионално-квалификационна степен

 

ped ekip clip image062

Юлиана Каменова

Учител, начален етап

ped ekip clip image038

инж. Маргарита Караджова

Старши учител, математика, английски език

ped ekip clip image040

Мария Иванова

Учител, английски език

mila

Мила Андонова

Учител, география и икономика и биология и здравно образование

ped ekip clip image042

Михалина Господинова

Старши учител, биология и здравно образование

ped ekip clip image044

Настя Арнаутска

Старши учител, начален етап

ped ekip clip image046

Петранка Гавазка

Старши учител, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, втора професионално-квалификационна степен

plamen

Пламен Янков

Учител, история и цивилизации

radostina

Радостина Димитрова

Учител, група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

ped ekip clip image048

Ралица Атанасова

Учител, български език и литература

ped ekip clip image050

Росица Николова

Учител, английски език

ped ekip clip image052

Румяна Софрониева

Главен учител, математика, информатика и информационни технологии, втора професионално-квалификационна степен

stefani

Стефани Нешева

Учител, група за целодневна организация на учебния ден V клас

ped ekip clip image056

Снежина Маринова

Учител предучилищна подготовка, 5-годишни

ped ekip clip image060

Цветана Манасиева

Учител, начален етап

 

Боян Златев

Учител, физическо възпитание и спорт

 

д-р. Иванка Марашева

Старши учител, математика, доктор по педагогика

 

Димитрина Икономова

Учител, английски език

 

Елка Кръстева

Учител, група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

 

Марияна Делинешева

Учител, математика и физика

 

Михаела Пашова

Учител предучилищна подготовка, 5-годишни

 

Петина Тонева

Учител, английски език

 

Петя Крачунова

Старши учител, начален етап, пета професионално-квалификационна степен

 

Татяна Демирева-Кръстева

Учител, група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

 

Теодор Димитров

Учител, музика