Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

История

history21

Първият екип от преподаватели на училището през далечната 1931 година, с директор Крум Никодимов (в центъра на първата редица).

1931 г. – създаване на училището като филиал на II мъжка гимназия.

1937 г. – обособява се като IV девическа гимназия.

1939 г. – получава името „Христо Ботев".

1945 г. – пръснатата в няколко сгради IV девическа гимназия се събира в сградата на II мъжка гимназия.

1950 г. – IV девическа гимназия се преименува в 21 единно девическо училище „Христо Ботев”.

1976 г. – 21 ЕСПУ се слива с 30-то основно училище и се премества в кв. „Лозенец”.

1990 г. – създават се първите за страната паралелки чуждоезиков профил - английски език в СОУ.

1998 г. – създава се профил „Изобразително изкуство".