Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Обществен съвет / Протоколи

Протокол от учредително заседание на ОС

Вижте целия документ

Протокол № 2 от заседание на ОС

Вижте целия документ

Протокол № 3 от заседание на ОС

Вижте целия документ

Протокол № 4 от заседание на ОС

Вижте целия документ

Протокол № 5 от заседание на ОС

Вижте целия документ

Протокол № 6 от заседание на ОС

Вижте целия документ