Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - 29.01.2018 г., 18.00 ч.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета към 31.12.2017 г.

Вижте целия документ

Доклад за изпълнение на делегирания бюджета за 2017 г.

Вижте целия документ

Избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците от I клас за учебната 2018-2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2017 г.

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - октомври 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Избор на учебници

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - август 2017 г.

Вижте целия документ

Начало на учебната година

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - септември 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ