Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - април 2017 г.

Вижте целия документ

Списък с учебниците за безвъзмездно ползване

Списък с учебници за безвъзмездно ползване

Вижте целия документ

Проект на заповед на Директора за училищен план-прием I клас

Проект на заповед на Директора за училищен план-прием I клас

Вижте целия документ

Обяснителни бележки по проект на Бюджет 2017

Обяснителни бележки по проект на Бюджет 2017 г.

Вижте целия документ