Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Покана на председателя на обществения съвет към 21. СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - юли 2017 г.

Вижте целия документ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - април 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за първо тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Проект на заповед на Директора за училищен план-прием I клас

Проект на заповед на Директора за училищен план-прием I клас

Вижте целия документ