Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2017 г.

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - октомври 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Начало на учебната година

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - септември 2017 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2017 г.

Вижте целия документ

Избор на учебници

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - август 2017 г.

Вижте целия документ

Покана на председателя на обществения съвет към 21. СУ

Покана от председателя на Обществения съвет към 21 СУ за свикване на заседание - юли 2017 г.

Вижте целия документ