Информирай се
за последните събития
в нашата общност

COVID-19

Вътрешни правила за работа и обучение от разстояние в електронна среда ТУК

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021 - 2022 година в условията на COVID-19
ТУК

Училищни мерки и организация на обучението в 21. СУ "Христо Ботев", в условия на COVID-19 за учебната 2021-2022 година
ТУК

Необходими документи за преминаване в дневна форма на  обучение от разстояние в електронна среда: 

Заявление за ученици под 14 години ТУК

Заявление за ученици над 14 години ТУК

Декларация ТУК