Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Резултати от проведен конкурс за изпълнители на извънкласни дейности от учебната 2021-2022 година

Английски език за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК

Шахмат за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК

Модерни танци за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК

Художествена гимнастика и балет за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК

Футбол за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК

Баскетбол за възрастова група 6-11 години

Заповед ТУК
Протокол ТУК