Информирай се
за последните събития
в нашата общност

COVID

Мерки и организация на обучението в условия на COVID  ТУК