Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Социални мрежи

21. СУ поддържа две Facebook страници:

Училище Христо Ботев Лозенец

21 Средно училище "Христо Ботев"