Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Родителските срещи за предучилищната група 5-годишни деца, за I, V и VIII клас ще се проведат на
7 септември 2022 г., от 18:00 ч.