Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Родителски срещи

Уважаеми родители,

Поради динамичната епидемиологична обстановка, родителските срещи за бъдещите I, V и VIII класове, ще бъдат определени като формат и като време за провеждане в началото на септември 2021 г.

Класните ръководители на паралелките ще се свържат с Вас в началото на месец септември и ще Ви поканят на среща, която ще се проведе в периода 7-10 септември.